Produktion genom långsiktiga och nära samarbeten

Produkterna tillverkas och förpackas i sex olika anläggningar i Sverige, Danmark, Belgien, Spanien och USA. Långsiktiga och nära samarbeten med leverantörerna gör att produktion och logistik kontinuerligt förbättras och kan anpassas efter såväl marknadens behov som nya krav på hållbarhet.

Leverantörerna – framför allt det helägda dotterbolaget BioGaia Production – är också viktiga samarbetspartner vid produktutveckling, både i framtagandet av nya produkter och för att vidareutveckla befintliga produkter.

Under 2017 påbörjade BioGaias inköpsavdelning arbetet med att få alla tillverkare och leverantörer av kultur, råmaterial och analystjänster att skriva under en uppförandekod. I slutet av 2018 hade samtliga leverantörer för produktion och packning skrivit under koden och bland leverantörerna av analystjänster hade 85 procent signerat medan övriga är i process att göra så.