BioGaia Årsredovisning 2021

10 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 MetaboGen MetaboGen är ett helägt dotterbolag som bedriver forskning och produktutveckling med fokus på mikrobiomet och dess möjligheter att utgöra nästa generations probiotiska produkter. Under 2021 har MetaboGen uppnått flera viktiga milstolpar inom våra utvecklingsprojekt. Därtill har vi fortsatt skapa goda förutsättningar för vår egen produktutveckling, genom nya lokaler, samarbeten och nya medarbetare. MetaboGen har utvecklat en unik produktionsteknik som hjälper syrekänsliga bakterier att överleva i en produkt. Sådana bakterier finns i den friska tarmfloran, men saknas när balansen i tarmfloran blir försämrad. De har därför stor potential som nya probiotiska produkter. MetaboGens unika teknik har under 2021 erhållit patentgodkännanden i flertalet länder. Efter lång väntan till följd av pandemin fick vi i augusti 2021 äntligen starta META003, en klinisk studie i vilken vi studerar effekten av vår första produkt hos individer med förhöjd risk att utveckla diabetes. Studien, som genomförs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, rekryterar nu deltagare för fullt och beräknas pågå under hela 2022. Under 2021 avslutade vi en explorativ studie på 100 gravida kvinnor med graviditetsklåda (Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy, ICP), i samarbete med Ferring Pharmaceuticals. Studien genomfördes på Kvinnokliniken i Lund och Södersjukhuset i Stockholm. Ferring valde slutligen att inte ta projektet vidare, men resultaten från studien är intressanta och vi har nu möjlighet att hitta andra licenstagare, alternativt utveckla en produkt själva. Under året som gått avslutade vi också den första fasen i vårt projekt inom indikation malignt melanom, där mikrobiomet verkar påverka utfallet vid behandling med immunoterapi. Vi ser potential för våra stammar inom området och utreder nu förutsättningarna för kliniska studier och fortsatt utveckling. MetaboGen har under året som gått utökat organisationen med nya medarbetare och fortsatt arbetet med produktoptimering samt flyttat in i nya, större lokaler med specialanpassade laboratorier. Idag har vi mycket god kapacitet att hantera hela utvecklingskedjan från identifiering av nya bakteriestammar, via säkerhetsutvärdering och produktutveckling till design och genomförande av kliniska studier. Vi fortsätter också att utveckla vår fermentationskapacitet i liten skala och tillverkar idag, tillsammans med systerbolaget BioGaia Production i Eslöv, produkter för kliniska studier, under syrefria förhållanden. ”Jag ser fram emot ännu ett spännande år med MetaboGen, där vi under 2022 kommer att ta avgörande kliv framåt mot lansering av vår första produkt.” Sara Malcus, vd MetaboGen BIOGAIAS DOTTERBOLAG INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=