BioGaia Årsredovisning 2021

12 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 BioGaia Pharma BioGaia Pharma applicerar lång erfarenhet inom probiotisk forskning och utveckling på utveckling av nya bioterapeutiska produktplattformar. BioGaia Pharma väljer ut och utvecklar läkemedelskandidater baserat på stödjande preklinisk och klinisk forskning. År 2021 tog BioGaia Pharma flera steg framåt genom att bygga upp stöd för sina prioriterade program som syftar till att tillhandahålla effektiva läkemedel baserade på levande bakterier där det finns ett medicinskt behov och där nuvarande vårdstandard inte är optimal. 2021 präglades främst av att förbereda starten av kliniska studier för de två läkemedelskandidater inom våra två prioriterade program. Under sommaren fick vi ett formellt godkännande från behörig myndighet i Frankrike respektive Sverige för att kunna gå vidare till nästa fas. Innan vi stängde 2021 fylldes och förpackades studieprodukten (av vår produktpartner BioGaia Production) och är nu tillgänglig för alla de sex center som är involverade i studierna. Även rekrytering av patienter påbörjades i slutet av 2021. Det första programmet BGP014 avser ulcerös kolit (UC). Ulcerös kolit är ett funktionsnedsättande tillstånd som kännetecknas av en kronisk inflammation i tarmkanalen. Första steget i det här programmet är att titta på säkerhet, tolerans och preliminär effekt av BGP014 i den godkända fas 1-studien vid flera center avseende UC-patienter med milda till måttliga symptom. Studien genomförs i Sverige. Det andra programmet BGP345A syftar till att behandla förstoppning hos patienter som får opioider utskrivna för smärtstillande behandling. Studien är en fas II-studie vid flera center för att bedöma säkerheten och preliminära effekter. Studien genomförs i Frankrike. Framåt förbereder vi oss för nästa steg gällande rekrytering av patienter och slutförande av kliniska prövningar och ser fram emot nästa och kommande utvecklingsfaser. ”Vi är mycket glada över att ha uppnått vårt högt uppsatta mål i år som var att inleda kliniska prövningar i båda våra utvecklingsprogram.” Nigel Titford, vd BioGaia Pharma BIOGAIAS DOTTERBOLAG INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=