BioGaia Årsredovisning 2021

16 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 Trender i samhället Under 2021 dominerade framför allt en trend i världen som eskalerat under covid-19-pandemin: förebyggande hälsovård, med fokus på att bygga upp immunförsvaret. Pandemin har medfört påfrestningar på sjukvård och ökade incitament att förebygga sjukdomar, snarare än att behandla sjuk- domar när de väl har brutit ut eftersom det då kan vara för sent att undkomma negativa följder. Ökad ohälsa och ett växande hälsointresse Insikter från en marknadsundersökning, som slutfördes i maj 2021, visar på att konsumenter har blivit alltmer bekymrade över sin grundläggande hälsa, såsom sårbar- het för sjukdomar och förmåga att återhämta sig från sjukdom. Prioritering av, och intresse för hälsa med fokus på immunförsvaret har ökat världen över. I undersökningen svarade 64 procent av de globala konsumenterna att de har gjort insatser för att förbättra sin hälsa och sitt immun- försvar under det senaste året (2020)1). 70 procent av de tillfrågade vidtar aktivt åtgärder för att stärka sin hälsa och sitt immunförsvar, jämfört med de 53 procent som fick svara på samma fråga ett år tidigare. Trenden att allt fler konsumenter vill förebygga risken att bli sjuka och bevara en god hälsa bekräftar ett ändrat konsumentbeteende och att BioGaia är på rätt väg med att addera konsumentkommunikation i andra kanaler än via vården. Tidigare har BioGaia, i stor utsträckning, kommit i kontakt med konsumenten först när de uppsöker läkarvård och behöver behandling. Eftersom en stor konsumentgrupp nu tänker mer på att förebygga sjukdomar och upprätthålla en god hälsa, är det viktigt och relevant för BioGaia att fånga upp konsumenterna i ett tidigare skede, på Google, via PR-artiklar, annonser på hälsosajter eller via relevanta influencers. I samma undersökning och vid frågor om vilka hälso- områden som de önskar förbättra under det kommande året, var maghälsa och immunförsvaret i toppen, vilket är några av de hälsoområden som BioGaia erbjuder hälso- främjande produkter inom. Förändring i konsumenters köpmönster Digitalisering och övergång till att handla på nätet, som varit en tydlig trend under många år, har accelererat till följd av pandemin. Nedstängningar av samhällen och begränsningar av fysisk kontakt har hänvisat även de delar av befolkningen som tidigare inte använt sig av tekniken, att välja de mer digitala alternativen. Till följd av fortsatta begränsningar i samhället under 2021 har förändringen, som identifierades under pandemins första år, i konsumenters köpmönster bestått2). E-handeln har ökat och en allt bredare målgrupp väljer att söka information och handla via nätet. Livsmedel och hälsoprodukter är de varor som visat en tydlig uppgång i e-handeln3). BioGaia har i linje med sin omnikanalstrategi intensifierat arbetet med att addera kommunikation direkt mot konsument i digitala kanaler och tillgängliggöra sina produkter via e-handel. MARKNADSTRENDER 1) FMCG Gurus 2021 2) E-barometern; Statista 2022 Global number of digital buyers 2014-2021 3) McKinsey & Company Covid-19 US Consumer Pulse Survey 6/15-6/21/2020; E-barometern INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=