BioGaia Årsredovisning 2021

22 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 Omnikanalstrategi vägen framåt BioGaia har successivt kompletterat sin marknadsföringsmodell med mer konsumentinriktad kommunikation. Under 2021 förstärktes kompetensen inom digitalisering och konsumentmarknadsföring i syfte att stödja organisationen med verktyg för ett starkt, tydligt och enhetligt varumärkeserbjudande i alla kanaler där konsumenten befinner sig. BioGaia har under 32 år byggt upp en "medical marketing- modell" i toppklass. Genom att fokusera på gedigen forskning kan BioGaia visa läkare att produkterna är effektiva och därför rekommenderar läkare sedan produkterna till sina patienter. Detta utgör fortfarande grunden i marknadsföringen och kommer fortsatt att vara så, men i takt med digitaliseringen och nya sociala kanaler har konsumenternas köpbeteende och kundresan förändrats. Under 2020 bidrog pandemin till att e-handeln accelererade kraftigt och ökade med 40 procent, en ökning som fortsatt i samma takt under 2021. – För att fortsätta vara relevanta och öka kännedomen om probiotika i en marknad som blir alltmer konkurrensutsatt behöver vi finnas där konsumenten är, förstå deras behov och prata deras språk. Vi vill vara med i hela konsumentens livscykel. Vi är redan väldigt duktiga på "medical marketing" och har under året adderat expertis inommarknadsföring direkt till konsument, säger Linda Hägglund, Vice President Marketing. Marknaderna som BioGaia verkar på har kommit olika långt när det gäller digitaliseringen. Det ser också lite olika ut beroende på om BioGaia har en egen närvaro i landet eller distribuerar produkterna via partner. Första steget i att bygga ett starkt varumärke globalt är att ta fram nya visuella riktlinjer, en uppdaterad varumärkesplattform och så kallade toolkits som BioGaias partner och egna dotterbolag kan använda i marknadsföringen mot konsument. På sikt är målet att vara relevant för konsumenten oavsett vilken kanal eller del av kundresan det handlar om. Denna utvidgning av marknadsföringen kräver större förmåga och kapacitet inom flera områden och under året förstärktes organisationen med en ny funktion, BioGaia Digital, under ledning av Sebastian Heimfors. BioGaia Digital kan liknas vid en digital inkubator och arbetar tätt tillsammans med marknad och försäljning för att bygga ett starkt, tydligt och enhetligt varumärkeserbjudande i alla digitala kanaler. – Hela detaljhandelslandskapet är inne i en transformation mot att följa kundresan som blir alltmer icke-linjär. Vi behöver säkerställa att vi sätter konsumenten i centrum, skapar insikter via analys för att förstå kundresan och därigenom ökar relevansen i våra budskap. Vi stärker nu upp organisationens kapacitet, tillför kompetens och nya verktyg tillsammans med marknad och försäljning, säger Sebastian Heimfors. Under 2021 etablerades BioGaia under eget varumärke i Finland och Storbritannien och den 31 december förvärvades den amerikanska partnern Everidis. På dessa marknader samt i Sverige och Japan, har nu BioGaia direkt ansvar för marknadsföringen. OMNIKANALSTRATEGI INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=