BioGaia Årsredovisning 2021

BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 37 Hälsosamma produkter är grunden Genom att forska, utveckla och tillverka produkter som tar hänsyn till påverkan på både individ, miljö och samhälle, försöker BioGaia säkerställa att produkterna är hälsosamma ur alla aspekter. Forskning och produktinformation En av BioGaias styrkor är det stora antalet väl genomförda, oberoende studier som gjorts på våra produkter och dess hälsoeffekter de senaste 30 åren. Med 236 publicerade studier är BioGaias probiotiska stammar av Limosilactobacillus reuteri (L. reuteri) några av världens mest vetenskapligt studerade probiotika (se sid 32). Tydlig, transparent och lättillgänglig information om forskningen stärker konsumenternas förtroende och är en hörnsten i BioGaias marknadsföring. Bolaget tillämpar kriterierna för International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP) för probiotiska produkter, inklusive hur dessa ska märkas. Höga kvalitetskrav och ständiga förbättringar Kvalitet är en viktig aspekt i hela värdekedjan. Från tillförlitliga forskningsresultat om produktens hälsoeffekter och metodiska tillverkningsprocess, till att produkten behåller sin höga kvalitet efter leverans till konsumenten. BioGaia kontrollerar varje producerad leverans mot kravspecifikationen. Leverantörernas efterlevnad av kvalitetskraven övervakas genom dokumenterade granskningar och regelbundna revisioner. BioGaia har aldrig behövt återkalla produkter som distribuerats till konsumenter. Företagets kvalitetsarbete syftar också till att identi- fiera potentiella förbättringar i dokumentation och produktionsprocesser. Under 2020 förklarades till exempel Protectis- portföljen allergenfri och under 2021 har detta utvidgats till att omfatta fler produktfamiljer. Under året har BioGaia även optimerat leveransflödet vilket resulterat i minskade transporter. Minskad påverkan från material och ingredienser prioriterat Resultatet av livscykelanalysen som genomfördes under 2020 bekräftade att en betydande del av miljöpåverkan från BioGaias produkter kommer från förpackningar och ingredienser. Mer hållbara förpackningar är ett prioriterat område och den kompletterande livscykelanalys som genomförts 2021 har gett värdefulla insikter kring olika förpackningars miljöpåverkan. Nästa steg är att utveckla förpackningslösningar sommöter kraven på att bibehålla kvalitet och hållbarhet för våra produkter. Vad gäller ingredienser har livscykelanalysen identifierat palmolja som den ingrediens med störst påverkan på människor, klimat och biodiversitet. BioGaia arbetar aktivt med en fullständig utfasning av palmolja. I slutet av 2021 kunde BioGaia erbjuda palmoljefria varianter av produktutbudet i tablettform på samtliga marknader och utrullningen av palmoljefria varianter av droppar (olja) pågår. För den palmolja som fortfarande används köper BioGaia krediter från RSPO-certifierade, oberoende småbrukare enligt RSPO:s Book & Claim-system (B&C). BioGaias mål är att produkter som innehåller palmolja helt fasats ut till 2025. Som en del av detta arbete har BioGaia under året rekryterat en person som arbetar med utfasningen på heltid. INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=