BioGaia Årsredovisning 2021

38 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 En hälsosam verksamhet En god affärsetik, ett tydligt ställningstagande för mänskliga rättigheter och ansvar för hur företagets verksamhet påverkar omvärlden är grundläggande. BioGaias värderingar utgör en viktig utgångspunkt för att säkerställa en hälsosam verksamhet och det arbete som initierades 2020 med att utveckla företagets värderingar och ledarskap har fortsatt under året (se Hälsosam arbetsplats). Arbete mot korruption och mutor BioGaia arbetar med olika företag i över hundra länder där korruptionsrisken varierar. För att ge de anställda vägledning har BioGaia en policy mot korruption och mutor som omfattar hela koncernen och utbildningar inom området genomförs årligen. Under året har utbildning kring korruption och mutor uppdaterats och lanserats i ett webbaserat format. Utbildningen är interaktivt uppbyggd där information blandas med frågor samt avslutas med ett obligatoriskt frågeformulär varpå användaren får testa sina kunskaper. Under det kommande året ska utbildningen översättas till japanska för att BioGaia Japan ska ha tillgång till informationen på sitt modersmål. Ansvar för verksamhetens miljöpåverkan Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar och under sommaren 2021 släpptes en oroväckande rapport från IPCC som ytterligare underströk behovet av att minska utsläppen av växthusgaser drastiskt. Årliga beräkningar av verksamhetens utsläpp av växthusgaser ökar förståelsen för var den mest väsentliga klimatpåverkan sker. BioGaia kompenserar för alla klimatpåverkande utsläpp. Samtidigt fortsätter arbetet med att adressera företagets största utsläppskällor. Dessa omfattar: Ingredienser, med fokus på utfasningen av palmolja Förpackningar och arbetet mot mer hållbara förpackningslösningar Affärsresor, vilka historiskt stått för en stor del av BioGaias utsläpp L everantörskedjans miljöpåverkan Utfasningen av palmolja i produkterna är högt prioriterat, och beräknas ge en minskning på över 150 ton växthusgaser per år grundat på 2019 års försäljningssiffror. I sam- band med livscykelanalyserna har flera klimatrelaterade förbättringsmöjligheter i BioGaias leverantörskedja identifierat. Arbetet med att omsätta insikterna förbättringsinitiativ fortgår. BioGaia har även åtagit sig att minska affärsresorna med 30 procent, med 2019 som basår, och här är den resepolicy som fastställts under 2021 ett viktigt verktyg. INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=