BioGaia Årsredovisning 2021

40 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 En hälsosam arbetsplats BioGaia strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats som erbjuder en hälsosam företagskultur där medarbetarna känner sig trygga, inkluderade och inspirerade. Vi arbetar löpande med att utvärdera och utveckla arbetsplatsen i syfte att behålla befintliga medarbetare och samtidigt attrahera ny kompetens. Förankra och integrera värderingar BioGaias företagskultur beskrivs med orden “Do good and have fun”, vilket är centrala drivkrafter för hela verk- samheten. För att bygga vidare på företagskulturen påbörjade ledningen redan 2020 ett omfattande arbete med att utveckla våra kärnvärderingar. Medarbetarna involverades genom en värdebaserad medarbetarundersökning och arbetet mynnade ut i kärnvärdena innovation, samarbete och passion. Under 2021 har vi arbetat med att förankra och integrera värderingarna i vår verksamhet för att säkra en fortsatt värderingsdriven företagskultur. Företagskultur och välbefinnande Under hösten 2021 introducerades medarbetarverktyget &Frankly för att möjliggöra uppföljning av mjukare värden. Med enkla anonymiserade medarbetarundersökningar kan vi följa upp och kontinuerligt förbättra välbefinnandet och kulturen på bolaget. Under året hölls även interna diskussioner kring vilka rutiner för hemarbete som ska inrättas efter covid-19. Vi vill kunna erbjuda en modern, hälsosam och attraktiv arbetsplats och har nu en hybridlösning där arbete på kontoret kan kombineras med arbete på annan plats utanför kontoret. BioGaia erbjuder även aktiviteter i form av fysisk träning eller sociala arrangemang för att öka teamkänsla, engagemang och fysiskt och mentalt välbefinnande. Under försommaren 2021 arrangerades exempelvis digital yoga under en sex veckors period för alla medarbetare. Även en tävling mot andra företag arrangerades för att öka vardagsmotionen. Ledarskap och utvecklingsmöjligheter BioGaia ska erbjuda alla medarbetare goda utvecklingsmöjligheter. En grundpelare i en organisation som präglas av utveckling är ett inspirerande ledarskap. Därför har BioGaia valt att lägga extra vikt vid ledarskapet som en del av det pågående värderingsarbetet. Programmet för ledarskapsutveckling har under året färdigställts och utrullningen påbörjats. BioGaia har ett eget verktyg för strukturerade utvecklingssamtal som används av både chefer och medarbetare. Verktyget har under året uppdaterats och vidareutvecklats för att integrera de nya värderingarna. Mångfald och jämställdhet BioGaia strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats för alla. Bolaget har nolltolerans för diskriminering och frågan kring mångfald och jämställdhet är högt ställd på vår agenda. I den lönekartläggning som genomfördes under 2020 hittades endast mindre löneskillnader, vilka korrigeras löpande. Processen för introduktion av nyanställda har också utvecklats samt de förmåner som BioGaia erbjuder i samband med föräldraledighet. Under 2021 placerade sig BioGaia återigen på Allbrights gröna lista avseende jämställdhet i ledningsgruppen. BioGaia var ett av de 67 börsbolag som fick tummen upp, utav de 339 börsbolag som granskades. ”Pandemin har varit tuff för våra medarbetare. Med de initiativ som nu sjösätts ser vi med tillförsikt framåt och fortsätter säkra en hälsosam och värderingsdriven företagskultur.” Angelika Kjelldorff, Vice President Human Resources INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=