BioGaia Årsredovisning 2021

78 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 BioGaia-aktien Siffror inom parentes avser föregående år Börshandel BioGaia ABs B-aktie noteras sedan maj 1998 på OMX Nordiska börs i Stockholm. Per den 1 januari 2012 flyttades aktierna från listan för mindre bolag till listan för medelstora bolag. Under 2021 omsattes dagligen i genomsnitt 28 852 antal aktier till ett värde av i genomsnitt 13 208 910 kronor per dag. Antalet aktieägare var 8 709 (9 064) den 31 december 2021. Antalet aktier i BioGaia AB uppgår till 740 668 A-aktier och 19 455 794 B-aktier. Kursutveckling Aktiekursen minskade från 537 till 518 under 2021. Årets högsta slutkurs var 549 kronor och årets lägsta var 394,5 kronor. Börsvärde per den 31 december 2021 var cirka 10 461 (10 448) miljoner kronor. Utdelningspolicy Policyn är att utdelning till aktieägarna ska uppgå till 50% av vinsten efter skatt i moderbolaget. Incitamentsprogram Bolaget har ett incitamentsprogram för samtliga anställda baserat dels på bolagets försäljning och resultat, och dels på kvalitativa mål. Den maximala bonusen uppgår till 12 % av årslönen. Utöver detta program har BioGaia även implementerat ett teckningsoptionsprogram som beslutades av årsstämman 2021. Aktiefördelning Totalt antal ägare Antal värdepapper 2021-12-31 2020-12-31 1–500 7 762 8 088 501–1 000 463 456 1 001–5 000 325 339 5 001–10 000 48 61 10 001–15 000 22 26 15 001–20 000 11 14 20 001– 78 80 Totalt antal ägare: 8 709 9 064 BioGaia-aktien

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=