BioGaia Årsredovisning 2021

BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 79 BioGaias största aktieägare den 31 december 2021 (källa: Monitor) A-aktier B-aktier Kapital (%) Röster (%) Annwall & Rothschild Investments AB 740 668 100 000 4,2 % 27,9 % EQT 1 625 000 8,0 % 6,0 % Fjärde AP-fonden 1 624 000 8,0 % 6,0 % Premier Miton Investors 1 335 044 6,6 % 5,0 % Handelsbanken Fonder 1 215 393 6,0 % 4,5 % TIN Fonder 668 835 3,3 % 2,5 % Cargill Inc 600 000 3,0 % 2,2 % Tredje AP-fonden 466 909 2,3 % 1,7 % AMF Pension & Fonder 403 197 2,0 % 1,5 % Juno Investment Partners 371 038 1,8 % 1,4 % Övriga aktieägare 11 046 378 54,7 % 41,1 % Totalt 740 668 19 455 794 100 % 100 % Förändringar av aktiekapitalet från bolagets bildande År Transaktion Ökning av antal aktier Ökning av aktiekapital, kr Totalt aktiekapital, kr Totalt antal A-aktier Totalt antal B-aktier Kvotvärde, kr Emissions likvid, kr 1990 Bolagsbildning 150 000 30 000 5,00 – 1991 Nyemission 12 857 64 285 214 285 42 857 5,00 4 500 000 1993 Nyemission 12 554 62 770 277 055 55 411 5,00 4 394 341 1995 Nyemission 2 303 11 515 288 570 57 714 5,00 806 009 1996 Fondemission/Split 60 541 986 5 771 400 6 059 970 4 740 278 55 859 422 0,10 – 1996 Nyemission 18 200 000 1 820 000 7 897 970 4 740 278 74 059 422 0,10 15 320 000 1997 Nyemission Banco Fonder 2 608 696 260 870 8 140 840 4 740 278 76 668 118 0,10 5 760 000 1997 Nyemission BioGaia Fermentation 4 400 000 440 000 8 580 840 4 740 278 81 068 118 0,10 7 469 000 1997 Nyemission 21 452 099 2 145 210 10 726 050 5 925 347 101 335 148 0,10 38 597 265 1998 Nyemission 5 1 5 925 350 101 335 150 0,10 20 1998 Sammanläggning 592 535 10 133 515 1,00 – 1998 Nyemission (introduktion Stockholmsbörsen) 2 681 512 2 681 512 13 407 562 740 668 12 666 894 1,00 57 934 131 2000 Nyemission november 3 275 000 3 275 000 16 682 562 740 668 15 941 894 1,00 73 031 886 2000 Nyemission december 425 000 425 000 17 107 562 740 668 16 366 894 1,00 11 505 294 2004 Nyemission Industrifonden 100 000 100 000 17 207 562 740 668 16 466 894 1,00 100 000 2010 Nyemission optionsprogram 63 400 63 400 17 270 962 740 668 16 530 294 1,00 4 862 780 2015 Nyemission optionsprogram 65 500 65 500 17 336 462 740 668 16 595 794 1,00 15 844 450 2020 Nyemission1) 2 860 000 2 860 000 20 196 462 740 668 19 455 794 1,00 1 144 000 000 1) Exklusive omkostnader

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=