BioGaia Hållbarhetsrapport 2021

10 BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 BioGaia arbetar för att minska avtrycket på klimat och miljö samt att säkerställa ett ansvarsfullt agerande genom värdekedjan samtidigt som vi fortsätter att engagera oss i samhällsfrågor som främjar bättre hälsa. Fyra fokusområden för hållbarhet Grundstenen i BioGaias hållbarhetsarbete är att erbjuda hälsosamma produkter baserade på forskning och kliniska studier. Utvecklingen av dessa produkter ska ske i en sund verksamhet där BioGaias nätverk och medarbetare utgör grunden. För att säkerställa att hållbarhetsinitiativ förblir relevanta och fokuserade på de områden där BioGaia kan göra störst skillnad, hålls en fortlöpande dialog om dessa frågor med intressenterna. Antalet sålda doser kan ses som en indikator på hur stor påverkan BioGaia har på människors hälsa. Därtill stöttas forskning och initiativ för att förbättra människors välbefinnande genom finansiella donationer till flertalet organisationer vars ändamål tangerar BioGaias verksamhet. Investeringar i F&U1) 2021 2020 2019 MSEK 105 105 105 SEK% av omsättningen 13 14 14 1) Kostnader per funktion (inklusive personalkostnader) för BioGaia koncernen. Omsättning 2021 2020 2019 Antal marknader 110 109 107 Antal sålda doser1) (miljoner) 1 2412) 1 4003) 1 300 Antal doser sålda som färdig produkt (miljoner) 594 537 547 1) E n dos är mängden av produkten som konsumenten förväntas inta enligt bipacksedelns rekommenderade tidsintervall. Detta kan variera beroende av produkt. 2) E n del av minskningen mot föregående år kan härledas till minskad royalty i segmentet barnhälsa. 3) E n del av skillnaden mot 2019 beror på en skillnad i antalet doser som räknas per såld kulturvikt. Samhällsengagemang MSEK 2021 2020 Panzi-sjukhuset 100 000 100 000 The Foundation to Prevent Antibiotic Resistance 2 800 000 2 800 000 Childrens Mission 500 000 500 000 Klimatkompensationsprojekt 190 0001) 322 000 Totalt 3 590 000 3 722 000 1) D etta är en preliminär beräkning av kostnaden för klimatkompensationen 2021. Värdet kan komma att justeras. BioGaia bidrar till ett mer hälsosamt samhälle Även omBioGaia genom företagets produkter har individens hälsa i fokus har begreppet hälsa en vidare innebörd. Vi vill att vår verksamhet bidrar till samhället i stort på ett positivt sätt. FOKUSOMRÅDEN Hälsosamma produkter Hälsosam verksamhet Hälsosamma nätverk Hälsosam arbetsplats Hälsosamt samhälle INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=