BioGaia Hållbarhetsrapport 2021

14 BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 Antibiotika är läkemedel som används för att förebygga och behandla bakterieinfektioner. Antibiotikaresistens uppstår när bakterier förändras som svar på användningen av dessa läkemedel. Bakterier som utvecklar resistens mot antibiotikabehandling riskerar att underminera den moderna sjuk- vården. Om vi inte längre kan behandla bakterieinfektioner blir alla typer av kirurgiska ingrepp, inklusive vanliga operationer som kejsarsnitt och blindtarmsoperationer, mycket riskfyllda. Urinvägsinfektioner kan bli omöjliga att behandla och lunginflammation livshotande. Det är inte enbart bakterier som kan utveckla resistens, även virus, svampar och parasiter kan utveckla resistens mot läkemedel och samlat beskrivs detta som antimikrobiell resistens (AMR). Redan när BioGaia bildades för 32 år sedan var såväl grundarna till BioGaia som forskarna som jobbade för BioGaia uppmärksamma på hotet kopplat till överanvändningen av antibiotika. Under de senaste årtiondena har uppmärksamheten kring antibiotikaresistens ökat, men forskning kring förebyggande åtgärder är ett eftersatt område. 2017 grundades därför på initiativ av BioGaia den svenska stiftelsen The Foundation to Prevent Antibiotic Resistance, även kallad PAR Foundation, för att förebygga antibiotikaresistens genom stöd till forskning, utbildning och informationsinsatser. Stiftelsen ger bland annat stöd till lovande projekt som kan ha svårt att få finansiering från statliga anslag. Hur arbetar BioGaia med antimikrobiell resistens (AMR)? Under året har BioGaia, tillsammans med andra Life Science bolag som är medlemmar i SwedenBIO, drivit ett AMR-initiativ för att sprida kunskap om, och stoppa utvecklingen av, antimikrobiell resistens. I samband med WHO’s årliga, globala AMR kampanj 19–24 november producerades en film som delades och spreds i SwedenBIO’s och de övriga deltagande företagens sociala kanaler. Syftet med kampanjen var att sprida kunskap om AMR och de svenska life science bolagens lösningar: att förebygga infektion, alternativa behandlingar och förbättring av existerande antibiotika. BioGaia lyfte specifikt budskapet att klinisk beprövad probiotika är ett sätt att hjälpa kroppen bibehålla en god balans och därmed även minska risken för infektion och därmed för över- och/eller felanvändningen av antibiotika. Kampanjen nådde över 50 000 visningar. Därutöver har kampanjen skapat ett intresse från flera av BioGaias partner att ingå i ett samarbete inför WHO:s AMR kampanj 2022. Utöver informationsspridning om probiotikans möjlighet att minska risken för långvarig infektion, har BioGaia produkter som kan tas i samband med antibiotikabehandling för att minska biverkningar när delar av kroppens egna försvar (goda bakterier) slås ut av antibiotikan. Var tros lösningarna på AMR ligga? Problemet måste adresseras från flera håll samtidigt. Det gäller framför allt att minska överanvändning och felanvändning av antibiotika, men parallellt måste vi också jobba på att minska antalet infektioner liksom med utveckling av alternativa behandlingar till antibiotika. Kristine Koppelhus, Scientific Affairs Manager på BioGaia Vad är antibiotikaresistens (ABR) och hur är det kopplat till BioGaias arbete? Hälsosamma produkter INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=