BioGaia Hållbarhetsrapport 2021

BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 17 Utsläpp (GRI 305-1, GRI 305-4, BSD4 & BSD5)1) Utsläpp från ingredienser 2021 2020 2019 Ton CO2-ekvivalenter 744 637 644 Gram CO2-ekvivalenter per dos 1,3 1,2 1,2 Utsläpp från förpackningsmaterial 2021 2020 2019 Utsläpp från tillverkning av förpackningsmaterial (ton CO2-ekvivalenter)2) 731 647 694 Utsläpp, inklusive hantering av uttjänta produkter och transporter 907 812 874 Gram CO2-ekvivalenter per dos2) 1,2 1,3 1,3 Gram CO2-ekvivalenter per dos, inklusive hantering av uttjänta produkter och transporter 1,5 1,6 1,6 1) S e ytterligare information kring utsläppsberäkningarna under avsnittet ”Verksamhetens miljöpåverkan” på s. 21. 2) U ppgifterna har reviderats mellan 2020 och 2019 års rapport i enlighet med resultaten från 2020 års livscykelanalys. Materialanvändning1) (GRI 301-1 & 301-2) Materialanvändning i ton 2021 2020 2019 Glas (ton) 251 230 264 Plast, till största delen PE (ton) 82 76 79 Papper (ton) 212 177 190 Aluminium (ton) 21 23 24 Återvunnet material som använts 2021 2020 2019 Återvunnet glas (ton) 138 – – Återvunnet glas (%) 55% 54% 54% Återvunnen aluminium (ton) 2,3 – – Återvunnen aluminium (%) 11% – – 1) U ppgifterna baseras på omsättning. Avfall som genereras i produktionen är inte medräknat. Uppgifterna omfattar primära och sekundära förpackningar samt förpackningar som används i mellanprocesser. Status för utfasning av palmolja i produkterna1) (BSD 8) Status för utfasningsprocessen i % för tabletter 2022 2021 Status 1 jan 58% 39% Mål till 31 dec 71% 51% Status 31 dec N/A 58% Mål till 31 dec 2025 100% 100% Status för utfasningsprocessen i % för droppar i Europa2) 2022 2021 Status 1 jan 38% 0% Mål till 31 dec 70% N/A3) Status 31 dec N/A 38% Mål till 31 dec 2025 100% 100% Totalt försäljning av palmoljefria produkter under året 2021 Mängd sålda tabletter utan palmolja av totalt antal sålda tabletter (%) 26% Mängd sålda ml droppar utan palmolja av totalt antal sålda tabletter (%) 5% 1) D atan tar inte hänsyn till hur stor försäljningen är på marknaden utan är enbart baserad hur långt gången utfasningsprocessen är på respektive marknad summerat till en total. Datan tar heller inte hänsyn till de produkter innehållande D-vitamin med spår av palmolja. 2) G äller droppar 2.0 som säljs i Europa. En produkt i droppformat för övriga marknader utanför Europa är under utveckling. 3) Inget mål var satt för utfasning av dropparna under 2021. palmoljan. Det finns dessutom en risk att bolaget under övergångsfasen tvingas kassera en mängd fullt fungerade produkter till följd av komplexa regelverk på vissa marknader. Detta hade varit ett oönskat resursslöseri som kräver planering för att pareras. Som en del av detta arbete har BioGaia under 2021 rekryterat en person som arbetar med utfasningen av palmolja på heltid. Att årets resultat i processen överstigit målet ger stöd för att den ökade satsningen har gett resultat. Planen är att utfasningen fortsätter att hålla fart kommande år och att minsta möjliga mängd produkter går till spillo. Till slutet av 2022 är målsättningen att 71 procent av utfas- ningsprocessen gällande tabletterna och 70 procent av dropparna för Europa ska ha nåtts. Hälsosamma produkter INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=