BioGaia Hållbarhetsrapport 2021

18 BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 Väldokumenterade produkter och transparent produktinformation Mål 2021 Genomfördes Utfall 2021 Fortsatt arbete med att få till stånd en harmoniserad juridisk status för probiotika inom EU, med ett ramverk för hur probiotika kommuniceras till konsumenterna. Pågående Fortsatt arbete för en harmoniserad juridisk definition av probiotika. Produktkvalitet och produktsäkerhet Mål 2021 Genomfördes Utfall 2021 Samtliga produkter konstateras vara fria från allergener. Delvis Under 2021 har konstaterade allergenfria produkter utökats med fem produkter men inkluderar ännu inte samtliga produkter. Mål 2022 Under 2022 kommer prioriterade delar i vidareutvecklingen av kvalitetsledningssystemet att genomföras. Material- och råvaruanvändning Mål 2021 Genomfördes Utfall 2021 Fortsatt arbete för att ta fram palmoljefria varianter av alla produkter som innehåller palmolja idag. Pågående Arbetet med palmoljefria produkter har fortsatt och 100% av produktsortimentet finns idag som palmoljefira. Fortsatt lansering av palmoljefria produktversioner på samtliga marknader. Pågående Sedan 2020 har palmoljefria varianter lanserats på 26 nya marknader för tabletter och 3 nya marknader för droppar. Fortsatt arbete för att stärka produktutvecklingsprocessen, så att den tar tydligare hänsyn till hållbarhetsaspekter. Pågående Bland annat arbetet med livscykelanalys, förpackningsstrategi och kriterier för information som ska tillhandahållas av leverantörer Fortsatt utvärdering av återvinningsegenskaperna hos de förpackningslösningar som används i dag. Pågående Under året har en livscykelanalys på förpackningarna genomförts, en förpackningsstrategi tagits fram, riktlinjer för hållbara produkter och en rutin för löpande utvärdering av nya förpackningar och ingredienser. Fortsätta arbetet med utveckling av mer hållbara förpackningar. Pågående Mål 2022 Målet till slutet 2022 är att uppnå 71% utfasning av tabletterna innehållande palmolja. Långsiktiga mål Det långsiktiga målet är att 2025 ha fasat ut all försäljning av produkter innehållande palmolja. Hälsosamma produkter Sammanfattning – Hälsosamma produkter INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=