BioGaia Hållbarhetsrapport 2021

BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 23 Ton CO2e-utsläpp uppdelat på bolag Scope 1 (GRI 305-1) Scope 2 (GRI 305-2) Scope 3 (GRI 305-3) 2021 2020 2019 2021 2020 2019 2021 2020 2019 BioGaia AB 0,1 0 0 5 2 9 6 5022) 1 605 2 558 BioGaias dotterbolag 751) 9 9 0,2 30 57 81 55 52 Totala utsläpp för BioGaia-koncernen 75 9 9 6 32 66 6 584 1 661 2 609 Totalt efter klimatkompensation 0 0 0 0 0 0 4 764 0 0 1) Ö kningen från tidigare år beror på uppdaterade beräkningar för företagsbilar och köldmedieläckage. 2) Ökningen från tidigare år beror främst av uppdaterade beräkningar av distribution. Utsläpp av växthusgaser (GRI 305-1, GRI 305-2 & GRI 305-3) Ton CO2e-utsläpp uppdelat per kategori 2021 2020 2019 SCOPE 1 (GRI 305-1) Företagsbilar 64 – – Köldmedieläckage 12 – – SCOPE 2 (GRI 305-2) Elektricitet, kyla och värme – market based1) 6 36 69 Elektricitet, kyla och värme – location based 59 58 56 SCOPE 3 (GRI 305-3)2) Elektricitet, kyla och värme – market based1) vilken ej inkluderas i scope 2 (3) 43 – – Produktingredienser (1, 10) 744 637 644 Produktförpackningar3) (1) 731 647 696 Utgående transporter4) 4 764 – – Slutbehandling av förpackningar i slutet av livscykeln (12) 102 102 108 Transport av råvaror (4) 74 63 69 Pendling (7) 59 33 143 Affärsresor (6) 53 170 939 Övrigt (kontorsmaterial och -avfall samt utsläpp från hyrda fastigheter)5) (1, 5, 8) 15 15 14 Totala utsläpp i BioGaia-koncernen exkl. utgående transporter 1 901 1 7026) 2 684 Total klimatpåverkan efter klimatkompensation exkl. utgående transporter 0 0 0 Total klimatpåverkan efter klimatkompensation inkl. utgående transporter 4 764 – – 1) O mfattar scope 2- och scope 3-utsläpp från elektricitet, kyla och värme samt från företagsbilar. 2) Typ av scope-3 kategori visas inom parentes. 3) O mfattar utsläpp från både direkta förpackningar och förpackningar som används i mellanprocesser under produkternas tillverkning. 4) N y post för 2021, vilken visat sig ha en signifikant påverkan på BioGaias utsläpp och kommer följas upp under kommande år. 5) Innan 2021 har posten "Övrigt" inkluderat kontorsmaterial och ägda bilar och är därför inte jämförbar med tidigare år. 6) Totala utsläpp 2020 uppgår till 1 702 ton CO2e 2020, tabellen summerar till 1 703 till följd av avrundningsfel. Beräkningsmetoder Beräkningsmetoden förfinades ytterligare under 2021, framför allt genom nya livscykelanalyser samt inkludering av distribution av produkter. Det gör att siffrorna skiljer sig från vad som redovisats tidigare år. Utsläppsberäkningarna grundas på Green House Gas Protocols riktlinjer. Innan avdrag för klimatkompensationen var det genomsnittliga utsläppet per anställd 17,5 tCO2e/person under 2019, 10,8 under 2020 och 11,6 tCO2e/person 2021 med jämförbara siffror. Inklusive nya poster för 2021 uppgår utsläppen per anställd till 40,9 tCO2e. BioGaia använder 2019 som basår för uppföljning av utsläpp. De utsläppsfaktorer som har använts omfattar vanligtvis följande växthusgaser: koldioxid, metan, lustgas, flourerade kolväten, perfluorkolväten och svavelhexafluorid. De utsläppsfaktorer som användes finns på s. 45. Beräkningarna baseras på principen om operationell kontroll som konsolideringsmetod definierad i GHG Protocol Corporate standard. En hälsosam verksamhet INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=