BioGaia Hållbarhetsrapport 2021

24 BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 Arbete mot korruption och mutor Mål 2021 Genomfördes Utfall 2021 Fortsätta utveckla antikorruptionsutbildningen och kontinuerligt bedöma de risker korruption innebär för företaget. Ja Ett stort utvecklingsarbete med antikorruptionsutbildningen genomfördes under 2021, både ur innehålls- och verktygssynpunkt. Bland annat har den gjorts tillgänglig som webbutbildning. Mål 2022 Tillgängliggöra utbildningen för de personer som ej hade möjlighet att genomföra utbildningen i år, både relaterat till språk (en översättning till Japanska) och omfattning. Verksamhetens miljöpåverkan Mål 2021 Genomfördes Utfall 2021 Ta fram riktlinjer för affärsresor. Ja Ett nytt direktiv har utvecklats för affärsresor, antagits av VD och presenterats för anställda. Fortsätta arbetet med att ta frammer hållbara förpackningar. Ja En strategi och vägledning för hållbara produkter och förpackningar har arbetats fram. Fortsätta arbetet med att fasa ut alla produkter som innehåller palmolja. Ja Arbetet har fortsatt under 2021 och beräknas pågå till och med 2025. Öka BioGaias kunskaper om företagets utsläpp av växthusgaser. Ja Vidareutvecklat metodik för beräkning av utsläpp, framförallt gällande transporter och fortsatt arbeta med LCA för att förstå BioGaias fotavtryck. Fortsätta utforska de förbättringsmöjligheter som livscykelanalysen identifierade hos leverantörerna. Ja Arbetet hos leverantörerna har fortsatt genom, bland annat, platsbesök hos CMO kontraktsleverantörer för att identifiera förbättringspotential och undersöka vilka befintliga lösningar som finns för ökad miljöprestanda. Mål 2022 Fastställa konkreta och mer ambitiösa klimatmål samt påbörja processen att få dessa godkända av Science Based Targets initiative. Långsiktiga mål Måletl för 2025 ör att minska utsläppen från affärsresande med 30% från 2019 års nivå samt att fasa ut all försäljning av produkter med palmolja. Sammanfattning – En hälsosam verksamhet En hälsosam verksamhet INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=