BioGaia Hållbarhetsrapport 2021

28 BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 Ansvarsfulla leverantörer Mål 2021 Genomfördes Utfall 2021 Bedöma behovet av att vidareutveckla hanteringen av hållbarhetsrisker i leverantörskedjan. Ej påbörjat På grund av resursbrist har BioGaia inte initierat bedömning av behovet av att vidareutveckla hanteringen av hållbarhetsrisker i leverantörskedjan under 2021. Fortsätta utforska de förbättringsmöjligheter som livscykelanalysen identifierade hos leverantörerna. Pågående Diskussioner förs men har ännu inte resulterat i konkreta åtgärder. En uppdaterad livscykelanalys på burken och blisterförpackningen har genomförts med mer detaljerad data från leverantörerna. Mål 2022 Att inkludera hållbarhetsbedömning av leverantörer i Supplier Risk Assessement processen. Långsiktiga mål Bedöma behovet av att vidareutveckla hanteringen av hållbarhetsrisker i leverantörskedjan. Ansvarsfulla partner Mål 2021 Genomfördes Utfall 2021 Utvärdera och förbättra nya processer för bedömning av distributörer. Pågående Samtliga nya distributörer i marknader med bedömd högre risk har utvärderats med ett externt verktyg. Ingen högre risk för dessa distributörer identifierades. 100% av BioGaias partner ska ha undertecknat uppförandekoden. Pågående 97% av BioGaias partner hade under 2021 undertecknat uppförandekoden och ett aktivt arbete bedrivs för att täcka återstående partners under 2022. Mål 2022 100% av alla nya distributörer ska skriva under uppförandekoden. Långsiktiga mål Vidareutveckla processen för att utvärdera nya distributörer. Ansvarsfull forskning Mål 2021 Genomfördes Utfall 2021 Fortsätta utveckla arbetet med att främja oberoende studier på BioGaias stammar. Ja 22 oberoende studier publicerades under 2021 och processen för att hantera förfrågningar om ny forskning har uppdaterats. Fortsätta utvärdera behovet av ytterligare policyer och processer. Ja Under 2021 har BioGaia uppdaterat företagets riktlinjer för sponsring av kliniska studier. Mål 2022 För utvecklingen nya stammar kommer studier om sekvensering, genomik och säkerhet att påbörjas. Sammanfattning – Hälsosamma nätverk Hälsosamma nätverk INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=