BioGaia Hållbarhetsrapport 2021

BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 31 Antal anställda vid årets slut per land 1) (headcount) 2021 Sverige 131 Japan 28 USA 2 UK 2 Sydafrika 1 Singapore 3 Finland 1 1) U ppdelningen med totalt antal anställda per land är ny för 2021 därför finns ingen tidigare data tillgänglig. Nyanställda1) 2021 2020 BioGaia AB (17) (8) Män 76% (13) 50% (4) Kvinnor 24% (4) 50% (4) <30 år (%) 12% (2) 0% (0) 30-50 år (%) 65% (11) 75% (6) >50 år (%) 24% (4) 25% (2) 1) Antalet anställda inom parentes. 2021 2020 Genomsnittligt antal anställda under året Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt BioGaia-koncernen totalt 66 95 161 64 93 157 BioGaia AB 31 64 95 30 65 95 Dotterbolag Sverige 22 14 36 22 15 37 Japan 11 16 27 10 13 23 USA 2 0 2 2 0 2 Finland 0 1 1 - - - 2021 2020 BioGaia AB – anställda vid årets slut per anställningstyp1) (headcount) Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt Totalt antal anställda vid årets slut 32 67 99 32 65 97 Fast anställda 32 66 98 32 64 96 Tillfälligt anställda 0 1 1 0 1 1 Heltidsanställda 31 66 97 30 64 94 Deltidsanställda 1 1 2 2 1 3 1) Förändring i antal anställda sedan föregående år inom parentes. BioGaia har två personer anställda i det amerikanska dotterbolaget BioGaia Inc. samt en person i Sydafrika och tre personer i Singapore. En mycket liten del av organisationens aktiviteter utförs av personer som inte är anställda. Det totala antalet anställda varierar inte väsentligt under året. Data hämtas från en kombination av HR- och lönesystem. Data per anställningstyp har tidigare inte funnits tillgänglig för BioGaia-koncernen. En hälsosam arbetsplats Personalomsättning1) 2021 2020 2019 BioGaia AB 11,3% (11) 7,3% (7) 8,2% Män 3,0% (3) 3,1% (3) – Kvinnor 8,3% (8) 4,2% (4) – <30 år (%) 0% (0) 0% (0) – 30-50 år (%) 3,0% (3) 5,2% (5) – >50 år (%) 8,3% (8) 2,1% (2) – 1) D ata för alla subkategorier har inte redovisats innan 2020 och finns därför inte tillgängliga för 2019. Det totala antalet anställda inom parentes. Kort- och långvarig sjukfrånvaro1) 2021 2020 2019 BioGaia AB 2,3% 1,9% 1,3% Män 3,2% 2,5% – Kvinnor 0,4% 0,7% – 1) D ata för alla subkategorier har inte redovisats innan 2020 och finns därför inte tillgängliga för 2019. Nyanställningar och personalomsättning (GRI 401-1) Personalstyrka (GRI 2-7) INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=