BioGaia Hållbarhetsrapport 2021

38 BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 Children’s Mission BioGaia stödjer Children’s Mission med 500 000 kronor i deras arbete med fattiga barn och familjer på Filippinerna. Children’s Mission driver skolor och erbjuder barn möjlighet till utbildning och sjukvård. Även barnhem samt försörjningsprogram för fattiga kvinnor och deras familjer stöttas genom Children’s Mission. Samhällsengagemang För BioGaia som värderingsdriven organisation går ett starkt samhälls- engagemang hand i hand med ett medvetet hållbarhetsarbete. BioGaia är engagerad i och stödjer ett antal organisationer som arbetar med områden som har en koppling till BioGaias verksamhet. PAR Foundation (The Foundation to Prevent Antibiotic Resistance) BioGaia grundade år 2017 PAR Foundation (The Foundation to Prevent Antibiotic Resistance), en oberoende stiftelse som genom stöd till forskning, utbildning och informationsaktiviteter arbetar för att förebygga antibiotikaresistens. Detta mot bakgrund av att ju mer antibiotika vi använder, desto större är sannolikheten att bakterier utvecklar resistens mot antibiotikabehandling. En ökad antibiotikaresistens kan leda till att vi riskerar att underminera hela den moderna sjukvården, när till synes lättbehandlade sjukdomar eller sår och standardiserade ingrepp leder till livshotade infektioner som inte går att behandla. Globalt anses antibiotikaresistens som ett av världens främsta hot mot människan. Kopplingen mellan PAR Foundation och BioGaias verksamhet är tydlig, eftersom probiotika kan bidra till ett starkare immunsystem och på så vis minska behovet av antibiotika. Hittills har PAR Foundation delat ut sammanlagt 9,49 miljoner SEK i finansiering till tolv olika projekt. Under 2021 avsatte BioGaia 2,8 miljoner SEK till stiftelsen. Utlysningen 2022 stödjer projekt för att förebygga infektioner hos äldre och projekt som drivs av personer tidigt i karriären1). 1) “ Credit and attention in the adoption of profitable energy efficient technologies in Kenya” av Susanna B. Berkouwer & Joshua T. Deany (October 4, 2019) Impact report 2021 Protecting modern healthcare for future generations BioGaia stödjer Children’s Mission med 500000 kronor INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=