BioGaia Hållbarhetsrapport 2021

40 BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 Väsentlighetsanalys Grunden för BioGaias hållbarhetsarbete och denna hållbarhetsrapport är den väsentlighetsanalys som genomfördes 2016. Analysen visade var BioGaias påverkan är som störst och var företaget kan göra mest skillnad. Väsentlighetsanalysen omfattade intressentintervjuer, granskning av investerares bedömningar av BioGaias hållbarhetsarbete samt granskning av olika rapporter och ramverk för hållbarhetsredovisning (inklusive GRI, SASB och FN:s globala mål för hållbar utveckling). Sedan dess har BioGaia löpande utvecklat hållbarhetsarbetet och vässat beskrivningarna av de olika utmaningarna inom varje väsentlig fråga. För att hållbarhetsarbetet ska fortsätta vara relevant och fokuserat på de områden där BioGaia kan göra störst skillnad hålls en löpande dialog med prioriterade intressenter i de här frågorna. Prioriterade intressenter är de som bedöms ha störst inflytande på och intresse i BioGaia. Under kommande år kommer vi fortsätta att utmana verksamheten och driva BioGaias hållbarhetsarbete framåt i enlighet med vad som framgår av denna rapport. Intressent Prioriterade frågor Typ av dialog Konsumenter – Säkra produkter – Produkter med positiva hälsoeffekter – Produkter med hållbara ingredienser Direkt och löpande dialog med konsumenter via sociala medier och e-post. Ägare/aktieägare – Intäkter och utdelning – Värdeskapande – Tillförlitlig och ansvarsfull verksamhet Kvartalsrapporter, kapitalmarknadsdagar och investerarpresentationer. Anställda – Kompetensutveckling och karriärvägar – Hälsosam arbetsmiljö – Ingen av diskriminering Nära dialog mellan anställda och chefer, regelbundna medarbetarsamtal, internkonferenser och medarbetarundersökningar. Leverantörer – Långsiktigt och utvecklande samarbete Direkt och löpande dialog via försäljnings-, marknadsförings- och driftavdelningarna. Diskussioner med leverantörer i samband med förfrågan om hållbarhetsdata. Distributörer – Långsiktigt samarbete – Affärsetik Direkt och löpande dialog via försäljnings- och marknadsföringsavdelningarna. Diskussioner om BioGaias uppförandekod för distributörer samt genom att besvara distributörernas frågor. Forskare – Oberoende forskningsprojekt – Långsiktigt samarbete Direkt och löpande dialog via marknadsförings-, drift- och forskningsavdelningarna. INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=