BioGaia Hållbarhetsrapport 2021

44 BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 GRI Standard Upplysning Sidhänvisning Kommentar GRI 3: Väsentliga områden 2021 3-1 Process för att fastställa väsentliga områden s. 40 3-2 Lista av väsentliga områden s. 40 3-3 Styrning av väsentliga områden – Väldokumenterade produkter och transparent produktinformation – Produktkvalitet och produktsäkerhet – Material- och råvaruanvändning – Arbete mot korruption och mutor – Verksamhetens miljöpåverkan – Ansvarsfulla leverantörer – Ansvarsfulla partners – Ansvarsfull forskning – Anställdas välbefinnande – Mångfald och jämställdhet – Utbildning och utveckling – Säkerhet i produktionen s. 12 s. 15 s. 16 s. 20 s. 21 s. 26 s. 27 s. 27 s. 30 s. 32 s. 33 s. 35 Tillhörande indikatorer: BSD1, BSD 2 BSD 3 BSD 4, BSD 5, BSD 8, 301-1,301-2 205-2, 205-3 305-1, 305-2, 305-3, 305-4 414-1, BSD 6 BSD 7 Kvantitativ indikator saknas 401-1, 2-7 401-3, 405-1 404-3 403-9 GRI 200: Ekonomiska upplysningar 205-2 Kommunikation och utbildning avseende policyer och processer för att förebygga korruption s. 20 Ej nedbrutet per region, med undantaget att anställda i Japan inte genomfört anti-korruptionsutbildning under 2021. Ej nedbruten per anställningskategori. 205-3 Bekräftade korruptionsincidenter och vidtagna åtgärder s. 20 GRI 300: Miljömässiga upplysningar 301-1 Materialanvändning i vikt eller volym s. 17 301-2 Mängd återvunnet material som används s. 17 305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser från inköpt el, kyla och värme (Scope 1) s. 23 Exkluderar biogena utsläpp 305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser från inköpt el, kyla och värme (Scope 2) s. 23 Exkluderar biogena utsläpp 305-3 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) s. 23 Exkluderar biogena utsläpp 305-4 Utsläppsintensitet av växthusgaser s. 17 & 23 GRI 400: Sociala upplysningar 401-1 Nyanställningar och personalomsättning s. 31 Ej uppdelat per region 401-3 Föräldraledighet s. 34 403-9 Arbetsrelaterade skador s. 35 Rapporterar ej totalt antal arbetade timmar 404-3 Andel av anställda som får regelbunden utvärdering av sin prestation och karriärutveckling s. 32 405-1 Sammansättning av företaget s. 34 414-1 Nya leverantörer som granskats enligt sociala kriterier s. 26 BioGaia Specifika Upplysningar (BSD) BSD 1 Publicerade kliniska studier per stamkombination s. 12 BSD 2 Kriterier för probiotika och BioGaias bedömning av hur väl dessa uppfylls s. 13 BSD 3 Antal återkallanden s. 15 BSD 4 Utsläpp från ingredienser s. 17 BSD 5 Utsläpp från förpackningsmaterial s. 17 BSD 6 Andel leverantörer som undertecknat uppförandekoden för leverantörer s. 26 Inkluderar kontraktstillverkare, leverantörer av bakteriekulturer samt av analystjänster BSD 7 Andel av partner som har undertecknat uppförandekoden för partner s. 27 BSD 8 Utfasning av palmolja i BioGaias produkter s. 17 Fortsättning GRI-index INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=