BioGaia Årsredovisning 2021 BV

50 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 Fem år i sammandrag Nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017 Total nettoomsättning, Mkr 785,1 ҮҫҮ Ҩ Үҭү Ҫ ҮҫҨ Ұ ҭҨҬ ҧ Nettoomsättning segmentet Barnhälsa, Mkr 603,7 ҬүҪ Ҩ ҭҧҧ Ҩ ҬҰҭ Ҭ ҫҰҩ ҭ Nettoomsättning segmentet Vuxenhälsa, Mkr 176,9 ҨҭҨ ҩ ҨҭҮ Ҫ ҨҫҨ Ү ҨҨҭ ҩ Övrig nettoomsättning, Mkr 4,6 ҩ ү ҧ Ұ Ҫ Ү ҭ Ҫ Rörelseresultat, Mkr 253,7 ҩҩү ҩ ҩҫҩ Ҭ ҩҮҮ ҫ ҩҪҪ ҧ Resultat före skatt, Mkr 252,7 ҩҩҮ ҭ ҩҫҩ Ҫ ҩҮҮ ҭ ҩҪҩ Ұ Resultat efter skatt, Mkr 196,3 ҨҮҰ Ү ҨүҮ Ҫ ҩҨҫ ҩ Ҩүҧ ҭ Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet, Mkr 196,3 ҨҮҰ Ү ҨүҮ Ҫ ҩҨҫ ҩ Ҩүҧ ҭ Resultat efter skatt hänförlig till moderbolagets aktieägare, Mkr 196,3 ҨҮҰ Ү ҨүҮ Ҫ ҩҨҫ ҩ Ҩүҧ ҭ Tillväxt nettoomsättning, % 5 Ҫ ҫ ҩҨ ҨҬ Rörelsemarginal, % 32 ҪҨ Ҫҩ ҪҮ Ҫү Vinstmarginal, % 32 Ҫҧ Ҫҩ ҪҮ Ҫү Soliditet, % 88 ҰҨ Үҭ ҮҮ үҨ Sysselsatt kapital, Mkr 1 891,6 Ҩ ҮҬҮ ҭ ҬҨү ҩ ҬҨҫ ү ҫҭҫ Ү Avkastning sysselsatt kapital, % 14 ҩҧ ҫҮ ҬҮ ҬҪ Avkastning eget kapital, % 11 Ҩҭ ҪҮ ҫҫ ҫҨ Medelantalet anställda 161 ҨҬҮ ҨҫҰ ҨҪҧ ҨҨҬ Aktiedata Antal aktier per den 31/12, tusental 1) 20 196 ҩҧ ҨҰҭ ҨҮ ҪҪҭ ҨҮ ҪҪҭ ҨҮ ҪҪҭ Genomsnittligt antal aktier, tusental 20 196 ҨҮ үҬҬ ҨҮ ҫҮҫ ҨҮ ҪҪҭ ҨҮ ҪҪҭ Resultat per aktie kvarvarande verksamhet, kr 9,72 Ҁѿ ѿ҆ Ҁѿ ҆ҁ Ҁҁ ҃ѿ Ҁѿ ҃ҁ Resultat per aktie före utspädning, kr 2) 4) 9,72 Ҩҧ ҧҮ Ҁѿ ҆ҁ Ҩҩ ҫҧ Ҁѿ ҃ҁ Resultat per aktie efter utspädning, kr 2) 4) 9,72 Ҩҧ ҧҮ Ҁѿ ҆ҁ Ҩҩ ҫҧ Ҁѿ ҃ҁ Eget kapital per aktie, kr 4) 92,96 ҰҮ үҧ ҩҰ ҧҭ ҩҰ ҨҪ ҩҭ Үҭ Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 4) 92,96 ҰҮ үҧ ҩҰ ҧҭ ҩҰ ҨҪ ҩҭ Үҭ Börskurs bokslutsdagen, kr 518 ҬҪҮ ҫҩҫ Ҭ ҪҨҮ Ҭҧ Ҫҩҭ ҧҧ Utdelning per aktie, kr 14,92Ҫ Ҫ ҫҨ Ҫ ҮҬ Ҩҧ ҧҧ Ұ ҧҧ 1) Aktiekapitalet består av 740.668 A-aktier och 19.455.794 B-aktier. Kvotvärdet uppgår till 1 krona. 2) 1\FNHOWDO GHњQLHUDGH HQOLJW ,)56 3) )¸UHVODJHQ PHQ HM EHVOXWDG XWGHOQLQJ 4) )RQGHPLVVLRQVHOHPHQW KDU EHDNWDWV YLG EHU¦NQLQJ DY UHVXOWDW SHU DNWLH I¸UH RFK HIWHU XWVS¦GQLQJ VDPW HJHW NDSLWDO SHU DNWLH YLONHW PHGI¸UW DWW M¦PI¸UHOVHWDO KDU RPU¦NQDWV 'HW њQQV LQJD ¸YULJD XWVS¦GQLQJVHјHNWHU )¸U GHњQLWLRQHU DY Q\FNHOWDO VH VLGD

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=