BioGaia Årsredovisning 2021 BV

BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 61 Rörelsemarginal 2021 2020 Rörelseresultat (A) 253 737 228 150 Nettoomsättning (B) 785 110 747 077 Rörelsemarginal (A/B) 32 % 30 % Vinstmarginal 2021 2020 Resultat före skatt (A) 252 712 227 583 Nettoomsättning (B) 785 110 747 077 Vinstmarginal (A/B) 32 % 30 % Eget kapital per aktie 31-dec-21 31-dec-20 Eget kapital hänförlig till moderbolagets aktieägare (A) 1 877 365 1 746 243 Genomsnittligt antal aktier (B) 20 196 17 855 Eget kapital per aktie (A/B) 92,96 97,80 Förändring av försäljning per segment Beskrivning 'HњQLWLRQ Barnhälsa 2021 Vuxenhälsa 2021 Övrigt 2021 Totalt 2021 A Föregående års nettoomsättning enligt genomsnittskurs 583 111 161 187 2 780 747 077 B Årets nettoomsättning enligt genomsnittskurs 603 690 176 854 4 566 785 110 C Redovisad förändring %ӟ$ 20 579 15 668 1 786 38 033 Procentuell förändring C/A 4 % 10 % 64 % 5 % D Årets nettoomsättning enligt föregående års genomsnittskurs 643 482 187 127 4 566 835 175 E 9DOXWDHјHNWHU &ӟ) -39 792 -10 273 0 ӟ 9DOXWDHјHNWHU SURFHQW E/A -7 % -6 % 0 % ӟ F Organisk förändring 'ӟ$ 60 371 25 941 1 786 88 098 Organisk förändring procent F/A 10 % 16 % 64 % 12 % Genomsnittliga väsentliga valutakurser Koncernen 2021 2020 EUR 10,13 10,54 USD 8,49 9,27 JPY 0,0781 0,0862 Not 2 Rapportering för segment BioGaias rörelsesegment utgörs av Barnhälsa och Vuxenhälsa. I segmentet Barnhälsa ingår försäljning av droppar, vätskeersättning (ORS), maghälsotabletter samt kulturer som ingrediens i en licenstillverkares produkt (t.ex. modersmjölksersättning) och royalty avseende barnhälsoprodukter. I segmentet Vuxenhälsa ingår främst maghälsotabletter, benhälsoprodukter och munhälsoprodukter samt försäljning av kulturer som ingrediens i en licenstillverkares mejeriprodukt och royalty avseende produkter inom Vuxenhälsa. Övrigt består av ett antal mindre segment t.ex intäkter avseende royalty i dotterbolag. Intäkterna i segmentet Övrigt utgör tillsammans mindre än 10 % av omsättningen och redovisas därför inte separat. Nettoomsättning per segment Koncernen 2021 2020 Barnhälsa 603 690 583 111 Vuxenhälsa 176 855 161 186 Övrigt 4 566 2 780 785 110 747 077 Bruttoresultat per segment Barnhälsa 458 480 431 810 Vuxenhälsa 119 958 112 588 Övrigt 4 511 2 521 582 949 546 918 Försäljnings-, administrations- och forskning och utvecklingskostnader -340 450 -302 425 Övriga rörelsekostnader/rörelseintäkter 11 238 -16 343 Rörelseresultat 253 737 228 150 Finansnetto -1 025 -567 Koncernens resultat före skatt 252 712 227 583 Under 2021 var 187,5 (194,8) miljoner kronor eller 24 % (26 %) av intäkterna i koncernen hänförliga till tre kunder. Tre av dessa kunder tillhör segmentet Barnhälsa och två tillhör både segmentet Barn- och Vuxenhälsa. Under 2021 fanns det ingen kund som stod för mer än 10 % av omsättningen. 2020 fanns det en kund som stod för mer än 10 % av omsättningen. Denna kund tillhör både segmentet Barn- och Vuxenhälsa. Asia Pacific Barnhälsa 101 469 82 689 Vuxenhälsa 110 892 86 625 Övrigt 2 092 1 432 214 453 170 746 EMEA Barnhälsa 288 383 312 520 Vuxenhälsa 45 103 58 894 Övrigt 2 318 1 169 335 804 372 583 Americas Barnhälsa 213 837 187 902 Vuxenhälsa 20 860 15 667 Övrigt 156 179 234 853 203 748 Totalt 785 110 747 077 Forts. not 1

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=