BioGaia Årsredovisning 2021 BV

43 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 43 Innehåll 44 Förvaltningsberättelse BioGaia Väsentliga händelser 2021 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Finansiell utveckling 2021 Lanseringar under 2021 Verksamhet inom forskning och utveckling Miljöinformation $ј¦UVULVNHU RFK RV¦NHUKHWVIDNWRUHU Finansiell riskhantering Framtidsutsikter Personal Beslut vid årsstämman 2020 om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Senaste beslutade riktlinjer gällande ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Bolagsstyrning Hållbarhetsredovisning Förslag till vinstdisposition Obligatoriska upplysningar för ESEF-rapportering 50 Fem år i sammandrag 52 Koncernen Rapport över totalresultat 5DSSRUW ¸YHU NDVVDћ¸GHQ 5DSSRUW ¸YHU њQDQVLHOO VW¦OOQLQJ Rapport över förändringar i eget kapital 54 Moderbolaget Resultaträkningar .DVVDћ¸GHVDQDO\V Balansräkningar Eget kapital rapport 56 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 72 Styrelsens underskrift 73 Revisionsberättelse 75 Bolagsstyrningsrapport 78 BioGaia-aktien 80 Ledning och Styrelse 82 Ordlista

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=