Framtiden ser positiv ut

BioGaias mål är att skapa en stark värdeökning och en bra avkastning för aktieägarna. Detta ska ske genom en ökad satsning på det egna varumärket, ökad omsättning från existerande och nya kunder samt en kontrollerad kostnadsnivå.

Med en stark produktportfölj innehållande ett ökat antal innovativa produkter som i allt större omfattning säljs under eget varumärke, lyckade kliniska prövningar och ett växande distributionsnät som täcker en stor del av de intressanta marknaderna ser framtiden för BioGaia positiv ut.

 

Finansiella mål och utdelningspolicy

Det långsiktiga finansiella målet är en rörelsemarginal (rörelseresultat i förhållande till omsättning) på minst 34 procent under fortsatt stark tillväxt med ökade investeringar i forskning, produktutveckling och varumärkesuppbyggnad. Utdelningspolicyn är att utdelning till aktieägarna ska uppgå till 40 procent av vinsten efter skatt.