Hållbarhetsarbetet inom BioGaia

BioGaia bidrar till konsumenters hälsa och välbefinnande världen över genom att tillhandahålla kliniskt bevisade och användarvänliga probiotiska produkter som tar hänsyn till påverkan både på miljö och samhälle. Företagets hållbarhetsarbete som syftar till att bidra till ett hälsosammare samhälle uppnås endast genom att erbjuda hälsosamma produkter, som utvecklas i en hälsosam verksamhet på en hälsosam arbetsplats tillsammans med andra organisationer i hälsosamma nätverk. BioGaias samhällsengagemang är dessutom en ytterligare viktig del i företagets arbete med att bidra till ett hälsosammare samhälle.