Hållbarhetsarbetet inom BioGaia

BioGaia bidrar till bättre hälsa genom att utveckla befintliga eller ta fram helt nya produkter som lanseras på nya och befintliga marknader, sälja fler ”doser” och bidra till forskningen inom probiotika. BioGaia strävar efter hållbarhet i alla delar av verksamheten och i hela värdekedjan och efter att göra ett positivt avtryck i varje led. BioGaias hållbarhetsarbete bygger på att erbjuda hälsosamma produkter, som utvecklas genom en sund verksamhet där BioGaias nätverk och medarbetare utgör grunden.