Sedan 2007 har BioGaia stöttat Children’s Mission på Filippinerna. Organisationen har tre fokusområden: Barnomsorg, utbildning och utvecklingsprogram. BioGaia stödjer Children’s Mission med 500 000 kronor årligen i deras arbete med fattiga barn och familjer på Filippinerna. Children’s Mission driver skolor, erbjuder barn möj­lighet till utbildning, sjukvård och driver barnhem samt försörjnings­ program för fattiga kvinnor och deras familjer.

Exempel på Children’s Missions engagemang

Utbildning

  • Driver tre skolor, från Kinder 1 till Grade 6, utbildar 370 barn
  • Sponsorprogram för 500 barn, som gör det möjligt för föräldrar att skicka sina barn till skolan

Barnomsorg

  • Stödjer ett team som årligen når ut till 400 undernärda barn
  • Driver en mobil klinik (huvudsakligen verksam i soptippsområden)
  • Driver ett barnhem för föräldralösa, övergivna och misshandlade barn

Utbildningsprogram

  • Driver ett försörjningsprogram för fattiga kvinnor och deras familjer, som till exempel utbildar inom näringslära, förebyggande av sjukdomar, entreprenörskap och hur man ansöker om en mikrolån
  • Drop-in-fritids för skolbarn med aktiviteter och läxhjälp