För att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga behöver BioGaia både hålla kvar rätt kompetens i företaget och locka nya förmågor. En hälsosam arbetsplats, där medarbetare kan växa och trivas, är en attraktiv arbetsplats.