Projekt för klimatkompensation – Burn Manufacturing

Sedan 2013 har BioGaia klimatkompenserat för en stor del av koncernens klimatutsläpp i värdekedjan. I början av 2021 klimatkompenserade BioGaia 4 342 ton koldioxidekvivalenter för alla klimatutsläpp som beräknas ha uppstått i värdekedjan under 2019 och 2020. Klimatkompensationen genomfördes via Burn Manufacturing, en organisation som rekommenderas av bland annat geeffektivt.se och givinggreen.earth. Burn Manufacturing utformar, tillverkar och distribuerar bränsleeffektiva spisar i Östafrika, vilket leder till minskade utsläpp. Randomiserade kontrollstudier (RCT:er) på mer än 1 000 hushåll i Kenya har visat att träkolanvändningen minskade med 39 % vid användning av spisarna, och att minskningen kvarstod 18 månader senare. Projektet ger inte bara klimatvinster utan minskar också användarnas kostnader och medför en besparing på i genomsnitt 119 dollar/år, vilket motsvarar en hel månadslön för de som deltog i studien. Det gör att användarna av spisarna får möjlighet att använda pengarna till annat som kan hjälpa dem ur fattigdom. Projektet är Gold Standard-certifierat, vilket garanterar en faktisk och verifierad klimatkompensation med mätbara bidrag till en hållbar utveckling.

Burn Manufacturing Sustainability