Ledningen för BioGaia AB har utsett en hållbarhetskommitté, en tvärfunktionell grupp som syftar till att kontinuerligt utveckla BioGaias hållbarhetsarbete och strategi. 

I BioGaias uppförandekod anges företagets etiska standarder, hållbarhetsambitioner och åtaganden. Koden syftar till att ge vägledning för anställda, samtidigt som den tydliggör företagets värderingar och engagemang. Se vår uppförandekod här.