En stiftelse för att förebygga antibiotikaresistens

Den svenska stiftelsen The Foundation to Prevent Antibiotic Resistance, även kallad PAR Foundation, grundades på initiativ av BioGaia 2017 för att förebygga antibiotikaresistens genom stöd till forskning, utbildning och informationsinsatser.

Bakterier som utvecklar resistens mot antibiotikabehandling riskerar att underminera den moderna sjukvården. Om vi inte längre kan behandla bakterieinfektioner blir alla typer av kirurgiska ingrepp, inklusive vanliga operationer som kejsarsnitt och blindtarmsoperationer, mycket riskfyllda. Urinvägsinfektioner kan bli obehandlingsbara. och lunginflammation livshotande. Förutsättningarna för att behandla allvarliga tillstånd som cancer eller hjärnskador försämras också dramatiskt om vi inte kan förlita oss på effektiva infektionsbehandlingar.

Under de senaste årtiondena har uppmärksamheten kring antibiotikaresistens ökat, men forskning kring förebyggande åtgärder är ett eftersatt område. BioGaia avser att, förutsatt bolagsstämmans godkännande, årligen avsätta en del av företagets vinstmedel till stiftelsen. Se vidare information om stiftelsen och utdelade bidrag på stiftelsen hemsida parfoundation.org.

 

The Foundation To Prevent Antibiotic Resistance

 

Följ PAR Foundation i sociala medier

Facebook
Linkedin
Twitter