Utdelningspolicy

Utdelningspolicyn anger att utdelning till aktieägarna ska uppgå till 50 % av vinsten efter skatt i moderbolaget.