Isabelle Ducellier

Isabelle Ducellier
Verk­ställande direktör och koncernchef.
E-post: id@biogaia.se

Född 1969. Master i International Marketing från EM i Lyon samt Executive MBA General Management GMP från Harvard Business School. Arbetat i bolaget sedan 2018. Tidigare Generalsekreterare i Barncancerfonden samt bland annat vd och styrelseledamot i Pernod Ricard Sweden. Innehar 2 613 B­-aktier. Teckningsoptioner 32 250.

 
 

Alexander Kotsinas
Alexander Kotsinas
Executive Vice President och Chief Financial Officer
E-post: Alexander.Kotsinas@biogaia.com

Född 1967. Civilingenjör teknisk fysik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stock­holm, civilekonom Handelshögskolan Stockholm. Arbetat i bolaget sedan 2019. Innehar 400 B-­aktier. Teckningsoptioner 33 000.

Linda Hägglund
Linda Hägglund
Vice President Marketing
E-post: lha@biogaia.se

Född 1973. Ekonomie magisterexamen vid Umeå Universitet. Arbetat i bolaget sedan 2020. Innehar 38 B-­aktier. Teckningsoptioner 3 000.

Urban Strindlöv
Urban Strindlöv
Executive Vice President och Sales Director.
E-post: us@biogaia.se

Född 1964. Maskiningenjör. Arbetat i bolaget sedan 2004 och i nuvarande position sedan 2010. Innehar 65 B-­aktier. Teckningsoptioner 4 500.

Sebastian Schroder
Sebastian Schröder
Executive Vice President Business och Product Development
E-post: ssc@biogaia.se

Född 1973. Magister­ examen i Business Administration från Handels­högskolan Stockholm. Arbetat i bolaget sedan 2015. Innehar 400 B­-aktier. Teckningsoptioner 2 000.

Marika Isberg
Marika Isberg
Vice President och General Councel
E-post: mi@biogaia.se

Född 1973. Juristexamen och kandidatexamen ekonomi. Arbetat i bolaget sedan 2016. Innehar 40 B­-aktier. Teckningsoptioner 10 000.

Gianfranco Grompone
Gianfranco Grompone
Vice President Discovery and Research
E-post: gg@biogaia.se

Född 1975. Doktorsexamen i teknik och vetenskapsbakgrund inom mikrobiologi. Arbetat i bolaget sedan 2020. Innehar 0 aktier.

Angelika Kjelldorff
Angelika Kjelldorff
Vice President Human Resources.
E-post: akj@biogaia.se

Född 1969. BsC in Human Resources, Stockholms universitet. Arbetat i bolaget sedan 2019. Innehar 1000 B­-aktier.

Angelika Kjelldorff
Sebastian Heimfors
Vice President BioGaia Digital
E-post: seh@biogaia.se

Född 1974. Arbetat i bolaget sedan 20202119.