Isabelle Ducellier

Isabelle Ducellier
Verk­ställande direktör och koncernchef.
E-post: id@biogaia.se

Född 1969. Master i International Marketing från EM i Lyon samt Executive MBA General Management GMP från Harvard Business School. Arbetat i bolaget sedan 2018. Tidigare Generalsekreterare i Barncancerfonden samt bland annat vd och styrelseledamot i Pernod Ricard Sweden. Innehar 2 613 B­-aktier. Teckningsoptioner 32 250.

Alexander Kotsinas
Alexander Kotsinas
Executive Vice President och Chief Financial Officer
E-post: Alexander.Kotsinas@biogaia.com

Född 1967. Civilingenjör teknisk fysik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stock­holm, civilekonom Handelshögskolan Stockholm. Arbetat i bolaget sedan 2019. Innehar 400 B-­aktier. Teckningsoptioner 33 000.

Linda Hägglund
Linda Hägglund
Vice President Marketing
E-post: lha@biogaia.se

Född 1973. Ekonomie magisterexamen vid Umeå Universitet. Arbetat i bolaget sedan 2020. Innehar 38 B-­aktier. Teckningsoptioner 3 000.


Sebastian Heimfors
Vice President and Chief Commercial Officer
E-post: seh@biogaia.se
Född 1974. Arbetat i bolaget sedan 2021. Innehar 0 aktier.

Jens Velling
Chief Operating Officer
E-post: jev@biogaia.se Född 1961. Civilingenjör i kemi/bioteknik från Danmarks Tekniske Universitet och kandidatexamen i finansiell förvaltning från Copenhagen Business School. Arbetat i bolaget sedan 2021. Innehar 0 aktier.
Marika Isberg
Marika Isberg
Vice President och General Councel
E-post: mi@biogaia.seFödd 1973. Juristexamen och kandidatexamen ekonomi. Arbetat i bolaget sedan 2016. Innehar 40 B­-aktier. Teckningsoptioner 10 000.
Gianfranco Grompone
Gianfranco Grompone
Vice President Research and Development
E-post: gg@biogaia.seFödd 1975. Doktorsexamen i teknik och vetenskapsbakgrund inom mikrobiologi. Arbetat i bolaget sedan 2020. Innehar 0 aktier.
Angelika Kjelldorff
Angelika Kjelldorff
Vice President Human Resources
E-post: akj@biogaia.seFödd 1969. BsC in Human Resources, Stockholms universitet. Arbetat i bolaget sedan 2019. Innehar 1000 B­-aktier.