Isabelle Ducellier

Isabelle Ducellier
Verk­ställande direktör och koncernchef.

Född 1969. Master i International Marketing från EM i Lyon samt Executive MBA General Management GMP från Harvard Business School. Arbetat i bolaget sedan 2018. Tidigare Generalsekreterare i Barncancerfonden samt bland annat vd och styrelseledamot i Pernod Ricard Sweden. Innehar 13 065 B­-aktier. Teckningsoptioner 32 250.

Alexander Kotsinas
Alexander Kotsinas
Executive Vice President och Chief Financial Officer

Född 1967. Civilingenjör teknisk fysik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stock­holm, civilekonom Handelshögskolan Stockholm. Arbetat i bolaget sedan 2019. Innehar 2 000 B-­aktier. Teckningsoptioner 33 000.

Linda Hägglund
Linda Hägglund
Vice President Marketing

Född 1973. Ekonomie magisterexamen vid Umeå Universitet. Arbetat i bolaget sedan 2020. Innehar 190 B-­aktier. Teckningsoptioner 3 000.


Sebastian Heimfors
Vice President and Chief Commercial Officer
Född 1974. Arbetat i bolaget sedan 2021. Innehar 0 aktier.

 

Ludwig Milesson
Chief Operating Officer

Född 1977. Civilingenjör i industriell ekonomi från Linköpings universitet. Anställd sedan 2021. Innehar 1250 B-aktier.
 

Marika Isberg
Angelika Kjelldorff
Vice President Human Resources

Född 1969. BsC in Human Resources, Stockholms universitet. Arbetat i bolaget sedan 2019. Innehar 5000 B­-aktier.
Gianfranco Grompone
Gianfranco Grompone
Vice President Research and Development
Född 1975. Doktorsexamen i teknik och vetenskapsbakgrund inom mikrobiologi. Arbetat i bolaget sedan 2020. Innehar 0 aktier.

Caroline Mofors
Caroline Mofors
Chief Legal Officer

Född 1972. Jur. Kand. samt Magisterexamen inom processrätt, skiljeförfarande och alternativa tvistelösningsmetoder från Universitetet Paris II Panthéon-Assas, Frankrike. Arbetat i bolaget sedan 2023. Innehar 0 aktier.