Peter Rothschild

Peter Rothschild

Född 1950. Styrelseordförande. Invald i styrelsen 2018. Civilekonom från Handelshögskolan Stockholm. Grundare och huvudaktieägare. Verkställande direktör 1996–2016 och koncernchef 2016–2018. Styrelseordförande för dotterbolagen BioGaia Pharma AB och MetaboGen AB samt i Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens. Även styrelseordförande för Infant Bacterial Therapeutics AB (IBT) och har styrelseuppdrag i Glycom AB, Looft Industries AB samt Allbright. Innehar genom Annwall & Rothschild Investments AB (ett med medgrundaren Jan Annwall delägt bolag) 740 668 A-aktier och 100 000 B-aktier.

 

David Dangoor

David Dangoor

Född 1949. Vice styrelseordförande. Invald i styrelsen 2003. Styrelseordförande 2007–2018. Civilekonom från Handelshögskolan
Stockholm. Marknadsförings- och PR-konsult. Vd Innoventive Partners LLC. Tidigare Executive Vice President och markn.chef Philip Morris USA och Philip Morris International. Övriga styrelseuppdrag: bl a The Feinstein Institute for Medical Research, New York City Ballet Inc, School of Creative Leadership, Berlin University, Svenskamerikanska handelskammaren (ordf 1997–2001). Innehar 350 000 B-aktier.

Ewa Björling

Ewa Björling

Född 1961. Invald i styrelsen 2015. Leg tandläkare. Medicine doktor och docent Karolinska Institutet. Ledamot Riksdagen 2002–2014. Handelsminister 2007–2014. Nordisk samarbetsminister 2010–2014. Övriga styrelseuppdrag: Essity AB, Mobilaris AB, Rhenman & Partners Global Assessment advisory board, Ordf SPBI (Svenska Petroleum och Biodrivmedelsinstitutet). Innehar 0 aktier.

Peter Elving

Peter Elving

Född 1948. Invald i styrelsen 2018. Civilekonom från Handelshögskolan Stockholm samt EPBA, Columbia University, New York. Tidigare ledande befattningar inom Kraft Foods i Sverige och internationellt, bland annat vd för Kraft Foods Nordic i många år. Styrelseledamot i flera noterade och onoterade bolag. Innehar 0 aktier.

Maryam Ghahremani

Maryam Ghahremani

Född 1981. Invald i styrelsen 2020. Har studerat företagsekonomi vid Lunds universitet och Kristianstads Högskola. Har en gedigen erfarenhet av entreprenörskap, digitalisering och marknadsföring inom medie- och startupindustrin. Har haft olika ledande befattningar inom digitaliseringsområdet i företag såsom Schibsted, Aftonbladet och Acast. Vd för Bambuser sedan 2018. Innehar 0 aktier.

Anthon Jahreskog

Anthon Jahreskog

Född 1980. Invald i styrelsen 2015. Magisterexamen i Financial Management. Tidigare Chief Operating Officer, Fund Linked Products, Credit Suisse Investment bank, London. Övriga styrelseuppdrag: Infant Bacterial Therapeutics (IBT) AB. Innehar 0 aktier.

Vanessa Rothschild

Vanessa Rothschild

Född 1986. Invald i styrelsen 2020. Bachelor i internationell ekonomi och management från Università L. Bocconi i Milano samt studerat affärs- och marknadsstrategi och beslutspsykologi vid handelshögskolan HEC i Paris. Tidigare Regionansvarig säljare på BioGaia och har även arbetat som COO på Iero. Arbetat sedan 2016 på H&M i olika befattningar inom hållbarhetsområdet och är idag Group Manager för gruppen Global Sustainability, Steering och Development. Innehar 32 B-aktier.

Niklas Ringby

Niklas Ringby

Född 1980. Invald i styrelsen 2020. Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm inklusive studier vid Carlson School of Management MBA-programmet, University of Minnesota samt en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan inklusive studier vid ETH i Zürich. Har arbetat hos EQT Partners sedan 2010 och innan dess på Boston Consulting Group. Mellan 2010 och 2018 ingick Niklas i rådgivningsorganisationen för EQT Equity, senast som Partner. Är idag Partner och Co-Head för EQT Public Value och ordförande för Public Values investeringskommitté. Ingår i EQT Extended Executive Committee. Niklas har haft styrelseroller i Dometic, Evidensia och IVC. Övriga styrelseuppdrag: Bygghemma Group. Innehar 0 aktier.

Christian Bubenheim

Christian Bubenheim

Född 1965. Invald i styrelsen 2021. Master of Engineering and Economics från University of Applied Sciences i München, Tyskland. Har tillbringat halva sin karriär i USA, på ledande befattningar på bland annat Apple, Intel Mobile, Magellan GPS, Amazon Europe och Scout24. Sedan 2018 konsult och investerare. Styrelseordförande för KfzTeile 24 och 21future (ideell organisation). Övriga styrelseuppdrag: BHG Group, Dunlop Protective Footwear, Unilode AG. Innehar 1 525 aktier samt möjlighet till optioner.