BioGaia Production AB

BioGaia Production är ett helägt dotterbolag till BioGaia AB och arbetar med produktion av BioGaias droppar, easydropper, minipack och produktprover. BioGaia Production är GMP ­certifierad (god tillverkningssed) av Läkemedelsverket. I anslutning till produktionsanläggningen ligger också BioGaias nya laboratorium, Centre of Excellence.