Aktuellt om antibiotikaresistens

På World Economic Forum i Davos diskuterar idag hälsoexperter, företagsledare och politiker den övertro vi har på vetenskapen och det växande problemet med bland annat antibiotikaresistans. Här följer en intervju med BioGaias vd Peter Rothshild kring detta ämne.

Människor tar antibiotika för ofta och ibland helt i onödan. I delar av världen säljs det utan läkarordination. Läget blir alarmerande när bakterier utvecklar antibiotikaresistens. Stärk människors immunförsvar så sjunker antibiotikaanvändningen.

Sedan antibiotika upptäcktes för mer än 70 år sedan har användningen av antibiotika och vaccinering förlängt våra liv med i genomsnitt 20 år. Glädjande siffror för mänskligheten.

– Antibiotika är en fantastisk upptäckt och lösningen på enormt många problem. Det är ett kraftfullt vapen mot bakterier som ska användas klokt, säger Peter Rothschild som sedan länge är engagerad i debatten kring antibiotikaresistenta bakterier.

Det var i själva verket en av anledningarna till att han en gång startade BioGaia tillsammans med Jan Annwall. Probiotika kunde vara ett alternativ till antibiotika i djurfoder som då konsekvent tillsattes i fodret som en tillväxtfrämjande ingrediens och tyvärr fortfarande används så i flera länder i världen, däribland storproducenter som USA och Kina.

I Europa förskrivs antibiotika ganska lättvindigt till djur och – hör och häpna – säljs utan recept till människor i delar av Europa. World Health Organization, WHO, rapporterar om hur man i två av tre länder i Östeuropa säljer antibiotika över disk utan läkarordination. Också i många andra länder runt om i världen sker detta.

Antibiotika slår ut bakterier, men har ingen effekt på influensa och i nästan inget fall effekt på halsinfektioner och förkylningar. De beror på virus.

– Förut skrev läkare regelmässigt ut antibiotika till barn som drabbats av öroninflammation. Nu visar studier att inflammationen går över utan medicinering. Att inte göra någonting, fungerar till och med bättre.

WHO bekräftar att antibiotika används felaktigt. Ì–ver hälften av all medicin i världen inklusive antibiotika förskrivs och säljs inte korrekt och tyvärr tar hälften av patienterna medicinen fel. Varför är det så viktigt att ta hela penicillinkuren?

– Det beror på att resistens hos bakterierna uppstår när du avbryter behandlingen. Det som händer är att de starkaste bakterierna överlever och utvecklar motståndskraft mot sjukdomen. De blir resistenta.

Peter Rothschild är bekymrad över läget. Bara i Europa utvecklar över 80 000 människor tuberkolos som är resistent mot antibiotika. Att behandla resistenta infektioner kan bli upp till 100 gånger kostsammare och hälsokonsekvenserna för de drabbade allvarliga.

– Vi slungas tillbaka till 1940-talet då folk åkte till sanatorier i bergen. Jag tror att om fem år har vi i stort sett ingenting att sätta in mot vissa bakterieinfektioner.

Ett skäl till det alarmerande läget är att under de senaste 25 åren har inget nytt antibiotikum upptäckts trots stora forskarinsatser. När professor Otto Cars, som varit ordförande för Strama (samverkan mot antibiotikaresistens) under många år, 2009 gjorde en gap-analys bland 90 antibakteriella agenter fann han inte en enda som angrep multiresistenta bakterier via nya mekanismer.

– Det finns ändå mycket vi kan göra. Självklart måste vi få bort fri försäljning av antibiotika, men också minska förskrivningen av antibiotika, framför allt av bredspektrumantibiotika. Vi ska dessutom göra vad vi kan för att lindra biverkningarna vid behandling så att patienterna genomför hela kuren. Och här kan BioGaia bidra.

Probiotika underlättar för den sjuka genom att tillföra goda bakterier, men probiotika kan till och med hjälpa människor att slippa bli sjuka. En studie (Weizman Z, Pediatrics 2005) bland barn visade att användningen av antibiotika sjönk signifikant när de gavs Lactobacillus reuteri Protectis. Resultaten från en ny studie väntas under nästa år.

Så här vill Peter Rothschild vända på hela skutan. Vända hela det medicinska systemet från att primärt bota sjukdomar till att primärt förebygga insjuknande.

– Det finns med några få undantag, inga läkare idag som rekommenderar sina patienter att bygga upp sitt immunförsvar så att de slipper bli sjuka. De är utbildade att behandla sjuka människor. Läkare och även annan vårdpersonal behöver utbildas i hur de kan stärka kroppens försvar.

Konkret kan de rekommendera förebyggande åtgärder som probiotika, men också D-vitamin, C-vitamin och Omega 3. Självfallet kommer vi att behöva antibiotika även i fortsättningen och då kan det förbli ett skarpt vapen.

Den stora nöten att knäcka är att ändra människors beteende.

– I Sverige förskrivs 4,5 miljoner antibiotikarecept per år. Nycklarna för att ändra vår livsstil tror jag är att visa i kliniska studier att åtgärder som stärker immunförsvaret också sänker antibiotikaanvändningen och att marknadsföra förebyggande vård direkt till konsumenter.

Kan vi göra det här? Peter Rothschild tror tyvärr att frågan är irrelevant. Vi måste göra det.

 

Artiklar om debatten kring antibiotikaresistans i Davos

Debattartikel SvD Opinion – Det krävs politiska initiativ för ny antibiotika Otto Cars, professor i infektionssjukdomar, Uppsala Universitet, chef för det internationella nätverket ReAct (Action on Antibiotic Resistance)

Reportage Sveriges Radio – Hälsofrågor också på agendan i Davos Ekot