Axel Sjöblad kommenterar första kvartalet 2017

BioGaias vd Axel Sjöblad svarar på frågor om:

  • det första kvartalet för räkenskapsåret 2017
  • vad som låg bakom uppgången i bolagets bruttomarginal
  • kommenterar kassaflödet under perioden
  • situationen i Italien och huruvida försäljningen där är på väg att normaliseras
  • de slutna avtalen i Thailand Australien och Kanada
  • dotterbolaget TwoPac och dess anläggning i Eslöv

 

Intervju med VD Axel Sjöblad, Q1 2017.

 

Lyssna till telefonkonferens från 3 maj angående BioGaias Delårsredogörelse för 1 januari – 31 mars 2017