Banbrytande forskning kring tarmfloran prisbelönas

Fredrik Bäckhed. Foto: Johan Wingborg, Göteborgs universitet.

Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin vid Göteborgs universitet, tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016 ”för hans banbrytande upptäckter kring tarmflorans betydelse för kroppens ämnesomsättning”, det framgår av ett pressmeddelande från Kungl. Vetenskapsakademien.

Anslaget, totalt 10 miljoner kronor, är finansierat av Torsten Söderbergs Stiftelse.

Fredrik Bäckhed och hans forskargrupp vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, är specialiserade på tarmflorans betydelse människans fysiologi och hur den kan bidra till utvecklandet av ämnesomsättningsrelaterade sjukdomar. Forskargruppen har i ett flertal uppmärksammade studier visat att sjukdomar som diabetes, fetma och hjärt-kärlsjukdom har direkt koppling till tarmfloran och dess uppsättning av mag- och tarmbakterier.

Bäckhed är, utöver sitt uppdrag vid Göteborgs universitet, också grundare och styrelsemedlem i företaget MetaboGen. MetaboGen, som är ett intressebolag i BioGaiakoncernen, arbetar  med metagenomik där en unik forskningsplattform används för att sekvensera genomen hos bakteriefloran i magtarmkanalen. Syftet är att utveckla nya behandlingar och diagnostiska metoder för tillstånd som kan kopplas till tarmfloran, exempelvis genom användning av probiotiska bakterier.

Styrelseordförande för MetaboGen är BioGaias grundare och koncernchef Peter Rothschild. BioGaia äger idag 36% av aktierna i MetaboGen. Läs mer om Metabogen och deras forskning via deras hemsida.