Betydelsen av stamspecificitet nu bevisad i domstol

En federal jury i USA dömde nyligen till professor De Simones fördel mot Alfasigma, för otillbörlig marknadsföring och obetalda royalties. Professor De Simone har nu återfått rätten till den stamkombination som används i den probiotiska produkten Visbiome.

15 år innan rättegången hade De Simone ingått en joint-venture med Sigma-Tau, under vilken de började sälja produkten VSL#3 på licens. Relationen avslutades 2014 och en tvist uppstod om vem som hade rätten till kunskapen bakom varumärket VSL#3.

Sigma-Tau, senare Alfasigma, menade att den formulering de sålde efter att De Simone avslutade samarbetet var densamma som såldes under partnerskapet. De fortsatte att kalla denna produkt det ursprungliga varumärkesnamnet VSL#3 och fortsatte att referera till de kliniska studier som var gjorda med den ursprungliga produkten, det vill säga hävdade att den “nya” VSL#3 var effektiv och säker. Under rättegången framkom att den “nya” VSL#3 inte är densamma som De Simones ursprungliga innovation och aldrig har testats på människor för att säkerställa att den ger samma effekt som den ursprungliga produkten. Den innehåller samma probiotiska art men inte samma stammar. Detta innebär att betydelsen av stamspecificitet nu har bevisats i domstol.

Professor De Simone har tidigare vunnit ett liknande fall i Tyskland och gör nu stämningsansökningar i Sydkorea, Indien, Schweiz, Italien och Storbritannien.

Ur BioGaias perspektiv är denna dom viktig. Den innebär att betydelsen av stamspecificitet nu har bevisats i domstol.