BioGaia en av de bästa på jämställdhet

Jämställdhet är en viktig fråga över hela världen och bör betraktas som en nyckel till framgång i ett modernt samhälle. Enligt en nyligen publicerad rapport anses BioGaia vara det tolfte mest jämställda företaget i Sverige.

BioGaia är väl medveten om betydelsen av jämställdhet och som många andra större företag har BioGaia en långsiktig plan för att skapa en jämställd arbetsplats. BioGaias jämställdhetsplan anger bland annat att:

BioGaia tror på vikten av jämställdhet, BioGaia tror på:

  • ett jämställt företag är ett bättre företag
  • ett jämställt företag är ett roligare företag att arbeta för och
  • ett jämställt företag är ett mer lönsamt företag

Några av resultaten av BioGaias fortlöpande arbete med att skapa en jämlik arbetsplats går nu att se i en rapport från stiftelsen Allbright. Rapporten undersöker jämställdheten inom det svenska näringslivet.

Enligt rapporten anses BioGaia vara den 12:e mest jämställda arbetsplatsen i Sverige. En väldigt positiv utveckling med tanke på att BioGaia återfanns först på plats 51 i rapporten från 2012.

BioGaias position utav 251 listade svenska företag samt procent kvinnor i ledning, hela företaget och styrelse

 

Łr Plats Ledning Hela
företaget
Styrelse
2013 12 50% 47% 29%
2012 51 25% 50% 29%
Medelstora företag
(Genomsnitt)
17% 41% 24%

 

I rapporten återfinns också BioGaia som det femte jämlikaste företaget bland samtliga svenska medelstora bolag samt det femte jämlikaste företaget bland samtliga svenska företag inom hälsovårdsbranschen.

2013 års rapport visar också att:

  • Ett av tre bolag inte har en enda kvinna i ledningsgruppen
  • Två av tre kvinnor sitter i en stabsfunktion
  • Hälsovårdsbranschen fortsatt är bäst på att tillvarata kvinnors kompetens

Den fullständiga rapporten går att läsa på stiftelsen Allbrights hemsida.

Allbright är en stiftelse vars vision är att öka andelen kvinnliga chefer på alla nivåer i näringslivet. Detta gör de genom att ta fram konkreta åtgärder som företag som vill bli mer jämställda kan använda sig av.