BioGaia – en utmärkt arbetsplats

BioGaias ambition är att vara en attraktiv arbetsgivare som både kan attrahera nya talanger och behålla rätt kompetens i företaget. För att bekräfta och mäta de ansträngningar som görs för att skapa en bra arbetsplats har BioGaia deltagit i en utvärdering kallad “Great Place to Work®“. Undersökningen har inkluderat en enkätundersökning samt en granskning av företagets arbetsplatskultur.

Vi är därför väldigt glada över att nu kunna meddela att BioGaia som arbetsplats har certifierats med “Great Place to Work®“.

Detta certifikat innebär att BioGaia uppfyller de krav som Great Place to Work® ställer på alla områden som granskas vid auditering av arbetsplatskultur samt genom medarbetarundersökning (Trust Index). Cerfifikatet är ett synligt bevis på att BioGaia uppfattas som en bra arbetsplats av företages medarbetare. Mest av allt är det ett bevis på och påminnelse om att BioGaia har en arbetsplatskultur att vara stolt över och värna om.

BioGaia kommer fortsatt arbeta aktivt med att värna om arbetsplatskulturen för att behålla certifieringen även under kommande år.

 


Great Place to Work® hjälper organisationer inom alla branscher och av alla storlekar att utvärdera och utveckla sin arbetsplatskultur. Great Place to Works undersökningar baseras på över 30 års forskning om vad som utgör en bra arbetsplats. Både arbetsledare och medarbetares perspektiv tas upp i de årliga studier och medarbetarundersökningar som genomförs i 50 länder, 7 000 organisationer och hos 10 miljoner medarbetare.