BioGaia får pris för sitt klimatarbete

BioGaia har tilldelats pris som “Bästa nykomling” i Carbon Disclosure Project (CDP) i Norden för sitt miljöarbete år 2014.

BioGaia har under 2014 för första gången deltagit och rapporterat företagets miljöarbete i CDP. BioGaia har uppnått en CDP poäng för klimatpåverkan på 92 av maximalt 100 möjliga poäng. Poängen bedömer fullständighet, kvalitet och öppenhet i rapporteringen av klimatpåverkan från företagens årliga drift.

Bilden ovan visar Hok Ting Yau, Projektledare och Omvärldsanalytiker, BioGaia, vid prisutdelningen i Stockholm den 15 oktober.

 


CDP är en internationell, icke-vinstdrivande organisation som tillhandahåller det enda globala systemet för företag och städer för att mäta, offentliggöra, hantera och dela viktig miljöinformation. Under 2014 deltog mer än 4.700 företag över hela världen i CDPs rapportering. Totalt 189 nordiska företag delade information klimatinformation med sina intressenter genom CDP.

Mer information om CDP: https://www.cdp.net/en-US/Pages/HomePage.aspx

CDP Nordic rapport 2014: https://www.cdp.net/CDPResults/CDP-nordic-rapport-2014.pdf