BioGaia i topp bland Svenska “Superföretag”

BioGaia lyfts fram som ett av de bästa Svenska företagen i en årlig mätning gjord av Veckans Affärer och Bisnode.

I Veckans Affärer och Bisnodes årliga rangordning av Sveriges Superföretag återfinns BioGaia som ett av 205 nya företag på listan. Men BioGaia är inte bara en nytillkommen uppstickare utan också ett av de starkare företagen på listan totalt sett. Sett till företagens totala omsättning placerar sig BioGaia på plats 12 bland de totalt 366 företagen.

Dessutom omnämns BioGaia som tredje bästa företag i den lista där samtliga Superföretag mäts och bedöms efter sina ekonomiska prestationer och resultat över de senaste 4 åren.

BioGaias vd, Peter Rothschild, förklarar i en intervju med Veckans Affärer vad han tror har gett BioGaia sådan framgång under de senaste åren. En av framgångsfaktorerna som lyfts fram är den affärsmodell som bygger på BioGaias tre globala externa nätverk; distribution, forskning och tillverkning. Distributionsnätverket består av omkring 40 partners med försäljning i runt 80 länder. Inom forskning samarbetar BioGaia med drygt 40 sjukhus och universitet. Företagets unika produkter tillverkas och förpackas i sex olika anläggningar i Europa och USA.

Totalt sett utgör Superföretagen 0,1% av samtliga aktiebolag i det Svenska näringslivet. Superföretagen presterar inte bara bättre ekonomiskt än andra jämförbara företag, utan spelar också en nyckelroll för att skapa nya arbetstillfällen. De totalt 1 900 Superföretag som Bisnode och Veckans Affärer har identifierat sedan 2005, utgör endast 0,5 procent av alla Svenska aktiebolag, men har samtidigt stått för 22 procentav alla nya jobb i den privata sektorn de senaste tio åren.

Hela listan med Superföretag återfinns på Veckans Affärers hemsida.


Om Superföretagen 2013
De företag som samtidigt kan visa en långsiktig försäljningstillväxt, uthållig lönsamhet, långsiktigt fungerande resurshushållning och en bra finansieringsstrategi har goda möjligheter att nå superföretagsstatus.
Bisnodes modell för att identifiera och ranka Sveriges Superföretag bygger på de svenska aktiebolagens ekonomiska prestationer. Modellen tar hänsyn till och väger samman bolagens tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering under de senaste fyra åren. Av alla existerande aktiebolag är det endast 366 företag som kommer med på 2013 års topplista.
För att ta fram listan med ”Superföretagen” görs denna bedömning för de senaste fyra åren, för alla företag som existerat sedan år 2007. Listan innehåller alltså företag som under fyra års tid presterat bättre tillväxt än andra jämförbara företag, men som också under samma tid haft bättre vinst, avkastning, effektivitet och kapitalstruktur än andra jämförbara bolag. Utöver detta är villkoret att företagen ska ha en omsättning på minst 10 miljoner kronor under det senaste året.