BioGaia medlemmar i SwedenBIO

För att öka våra möjligheter att ta del av och även påverka den svenska life science-debatten om forskning, reglering och politik har BioGaia blivit medlemmar i SwedenBIO, den svenska branschorganisationen inom life science. Som medlemmar hoppas vi också kunna bidra till en bättre förståelse för och ett ökat samarbete mellan branschpartner, forskningsinstitutioner, myndigheter och politiker.

SwedenBIO representerar branschen i den offentliga och politiska debatten och har en kontinuerlig dialog med myndigheter och politiker. Som exempel har SwedenBIO presenterat förslag för regeringen i frågor som berör forskningssamarbeten och forskarnätverk samt kliniska studier.

Läs mer om SwedenBIO via deras hemsida där ni också kan hitta en intervju med Kristine Koppelhus, BioGaias representant i SwedenBIO.