BioGaias åtgärder avseende coronavirus – COVID-19

Sedan december 2019 har ett utbrott av luftvägssjukdom orsakats av ett nytt coronavirus som först identifierades i Wuhan, Hubei-provinsen, Kina. Fall av COVID-19 rapporteras också i ett växande antal länder internationellt

BioGaia tillverkar sina produkter i Europa. Ingen av våra tillverkare, inklusive vår egen fabrik i Sverige, upplever problem som ett resultat av coronavirusutbrottet. Våra leverantörer övervakar situationen noggrant.

För att säkerställa en kontinuerlig leverans av våra produkter övervakar BioGaia situationen noga och vid eventuella förändringar kommer BioGaia att vidta lämpliga åtgärder.

När det gäller BioGaias anställda har vi infört åtgärder för att minska risken för spridning av viruset. Vi har beslutat att införa reseförbud för internationella flygningar och vi deltar inte i större sammankomster som kongresser och mässor. Vi har även infört ett besöksförbud vid BioGaias produktionsanläggning för att minska risken för anställda att smittas samt för att minimera risken för produktionsstörningar.