ESPGHAN 2018

10-12 maj deltog BioGaia i den 51:a upplagan av ESPGHAN, en pediatriatisk kongress med fokus på magtarmkanalen, lever och näringsstatus. Kongressen, som ägde rum i Genève, lockade omkring 4600 besökare från hela världen, mestadels pediatriker, men även annan sjukvårdspersonal.

Läs mer på biogaia.com