Forskningsstöd till förebyggande av antibiotikaresistens

Den svenska stiftelsen PAR Foundation (The Foundation to Prevent Antibiotic Resistance), stiftad av BioGaia, fördelar totalt tre miljoner kronor på tre olika projekt i Ghana, Portugal och Sverige i sin första internationella utlysning. PAR Foundations övergripande syfte är att förebygga antibiotikaresistens, och vid denna utlysning låg fokus på insatser för att förebygga infektioner hos äldre.

Läs mer om de finansierade projekten via PAR Foundations hemsida.