Intervju med Peter Rothschild angående resultat av Bokslutskommuniké 2013

BioGaias vd Peter Rothschild sammanfattar vad han är mest respektive minst nöjd med under 2013.

Han svarar också på frågor om vad som låg bakom den svaga försäljningen i USA under fjolåret, hur rörelsekostnaderna förväntas utvecklas, förändringen i affärsområdesuppdelningen, de senaste rapporterade positiva studierna avseende Gastrus och kolik och avslutningsvis ger han en uppdatering på bolagets fortsatta fokusering på BRIC-länderna.

Ni ser intervjun här