Intervju med Peter Rothschild angående resultat av Bokslutskommuniké 2015

BioGaias VD Peter Rothschild summerar i denna intervju 2015.

Han beskriver också vad som låg bakom det något svagare fjärde kvartalet under 2015. Vidare beskrivs utvecklingen på den brasilianska marknaden i mer detalj. Han berättar också vad som måste till för att bolaget skall nå tvåsiffrig tillväxt även under 2016. Intervjun berör också utdelningen av IBT, varför den genomförs samt utvecklingen av deras verksamhet. Avslutningsvis ger han sin syn på både möjligheter och utmaningar under 2016.