Intervju med vd Axel Sjöblad – Q1 2018

BioGaias vd Axel Sjöblad svarar på följande frågor gällande Q1 2018:

  • Hur vill du sammansatta utveckling under Q1 2018?
  • Två publicerade nya meta-analyser har undersökt effekten av BioGaias droppar vid spädbarnskolik. Kan du kommentera resultaten?
  • BioGaia har genomfört ett antal lanseringar under kvartalet. Vilka vill du lyfta fram?
  • En tillfällig produktionsstörning påverkar produktionen av Easy dropper. Vilka marknader berörs av detta?
  • EBIT var oförändrad Y/Y och påverkades av ändrade redovisningsprinciper. Kan du berätta om det?
  • BioGaia har utökat ägandet i MetaboGen. Vad innebär det för koncernen finansiellt?